6 grunner til å ta ekstra godt imot nyansatte

Venter du nyansatte inn i avdelingen? Hvordan du tar imot den nyansatte er helt avgjørende for hvordan vedkommende vil lykkes i jobben.

Sist oppdatert 02.08.2019

Begrepet onboarding, eller innfasing om du vil, av nye ansatte har etablert seg godt også i norsk arbeidsliv de siste årene.

Grunnen er enkel: Stadig flere ledere innser at måten nyansatte blir tatt imot på er helt avgjørende for hvor godt han eller hun lykkes i sin nye jobb. I den prosessen spiller du som nærmeste leder en nøkkelrolle.

Onboarding handler ikke bare om hvordan en person blir tatt imot første dag i ny jobb, men om hele prosessen fra du møter den nye ansatte første gang i jobbintervjuet til medarbeideren har funnet sin plass i teamet og er fullt operativ.

Nedenfor finner du 6 gode argumenter for at du bør ta onboarding av nye ansatte på største alvor.

SE OGSÅ: Her finner du Leder.no sin steg-for-steg-guide til god onboarding av nye ansatte.

1. Øker den nyansattes muligheten til å lykkes

Sjansen er stor for at du har brukt mye tid og ressurser på å finne og ansette riktig person til teamet ditt. For at vedkommende skal ha mulighet til å lykkes i sin nye jobb, må du som leder sørge for at alt er lagt til rette for det. Uten en riktig og god introduksjon til teamet, arbeidsoppgaver, kolleger, ledelse, kultur, bedriftsmål, produkter, utstyr osv. kan det som i utgangspunktet var en god ansettelse ende opp med å bli en feilansettelse.

2. Øker den nyansattes trivsel i jobben

For å lykkes i jobben, er det helt avgjørende å trives (og omvendt). En god mottakelse øker sjansen for at den nyansatte føler seg velkommen og trives i sin nye jobb. Bare tenk deg hvordan det ville være å komme inn i en ny jobb, og oppleve at du ikke er ventet eller får den støtten du har behov for. Det førsteinntrykket kan det være vanskelig å rette opp igjen.

3. Behold gode medarbeidere lenger

En god introduksjon, reduserer risikoen for at den nye ansatte sier opp jobben og forsvinner ut igjen. Forsking viser at det er 69 % større sannsynlighet for at en ansatt som deltar i et organisert onboardingsprogram blir værende i virksomheten opp til tre år, enn en ansatt som ikke deltok i et slikt program. (Bauer, 2010)

4. Sikrer et godt omdømme

Ansatte som bytter jobb snakker vanligvis mye med venner, kolleger og familie om jobbskiftet, forventninger og erfaringer. Dersom du som leder gir du en god introduksjon til jobben, gjerne også i perioden før første arbeidsdag, øker du sannsynligheten for at vedkommende snakker positivt om deg som arbeidsgiver. Det kan gi gode ringvirkninger, og sikre at andre flinke folk ønsker å jobbe hos dere.

5. Sikrer god bedriftskultur

En nyansatt som ikke raskt og godt blir godt introdusert til kulturen og måten å gjøre ting på, kan fort havne på siden av resten av organisasjonen. Det kan ha stor betydning for kulturen på kort og lang sikt. Ved å fase nye medarbeidere godt inn, bidrar du til å sikre og beholde en god bedriftskultur.

6. God onboarding lønner seg

Alle ansatte skal naturligvis på sin måte bidra til å nå virksomhetens økonomiske mål. Det betyr at jo raskere en nyansatt er fullt operativ, jo raskere vil vedkommende bidra økonomisk til selskapet. En god og systematisk introduksjon vil vanligvis føre til at den nyansatte blir fullt operativ raskere, med de positive ringvirkningene det gir.