Ansatte uten avtale kan ikke gå på dagen

En av dine ansatte har jobbet hos deg i to måneder uten skriftlig arbeidsavtale. Nå har hun takket ja til et annet jobbtilbud og gir deg beskjed om at hun begynner i ny stilling til mandag. Kan hun det?

Sist oppdatert 09.06.2019

Det er spørsmålet flest ledere har svart feil på i leder.no sin quiz om ansettelser

Hele 49 prosent mener at den ansatte kan begynne i den nye stillingen på mandag, dersom det ikke er skrevet noen arbeidsavtale. 

- Det er ikke riktig, sier Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa. 

- Når det ikke er skrevet noen arbeidsavtale er det arbeidsmiljølovens minimumsregler som gjelder. Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er en gjensidig oppsigelsestid på én måned, regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Når det er inngått en skriftlig avtale om prøvetid, vil oppsigelsestiden i prøvetiden være 14 dager, med mindre noe annet er avtalt. Men i dette tilfellet, hvor det ikke er noen avtale i det hele tatt, vil det være én måneds oppsigelsestid som gjelder, sier Gauslaa. 

Her kan du ta quizen om ansettelser