Denne regelen er det nesten ingen ledere som kan

Etter at mer enn 1000 personer har tatt vår lederquiz om lederes behandling av syke ansatte, er konklusjonen klar. Det er særlig én ting lederne bommer på: Må ansatte som går hjem med sykdom i løpet av arbeidsdagen ha en sykmelding for å ha krav på sykepenger? Hele 77 prosent svarte at dette ikke er nødvendig.

Sist oppdatert 15.05.2019

- Det er ikke noe som heter gradert egenmelding. Det betyr at ansatte som må til legen for å ha krav på sykepenger. Et alternativ en del arbeidsgivere bruker er å gi den ansatte permisjon med lønn for timene vedkommende er borte med sykdom. Andre trekker ansatte i lønn for slikt fravær, sier Infotjenesters ekspert på sykepenger Atle Torp, til leder.no.

Han understreker at det er viktig at dette gjøres riktig, blant annet for at arbeidsgiverperioden skal beregnes riktig.

En annen feil som går mye igjen, er hvorvidt du som leder kan kreve at en ansatt med 100 prosent sykmelding kommer på jobb for å jobbe som mye som mulig. Her svarte 49 prosent av lederne feil.

- Mange ledere kjenner nok ikke til at arbeidstakere har en medvirkningsplikt, som gjør at de har plikt til å komme på jobb for å gjøre så mye arbeid som funksjonsevnen tilsier. Dette er uavhengig av hva legen har skrevet på sykmeldingen. Det betyr at dersom du kan tilrettelegge slik at den ansatte kan gjøre noe arbeid under sykdommen, så har han eller hun plikt til å gjøre dette, understreker Torp.

Her finner du en kortfattet og oppdatert artikkel om regelverket for bruk av egenmelding