En av ti ansatte opplever konflikter på jobben

Konflikter kan være konstruktive, men de kan også føre til store problemer og sykefravær. Det avgjørende er hvordan du som leder håndterer konfliktene.

Sist oppdatert 20.09.2019

Det finnes mange typer konflikter som kan oppstå på arbeidsplassen. De mest konstruktive handler vanligvis om sak, og kjennetegnes ofte av faglig uenighet med lite følelser involvert.

De mest destruktive konfliktene handler om person, og det er gjerne mye følelser involvert. Slike konflikter kan føre til sykefravær og et dårlig arbeidsmiljø i lang tid. Av og til går saklig uenighet over til å bli personkonflikter, hvis man ikke håndterer det godt.  

Personkonflikter mest vanlig

I en undersøkelse International Research Institute of Stavanger gjorde for flere organisasjoner for noen år siden, svarte hele 54 prosent at personkonflikter var mest vanlig på deres arbeidsplass. 37 prosent svarer at konflikter oftest oppstår rundt uenighet om en sak, skriver E24.

- Dette viser at det er svært viktig at du som leder er trygg på hvordan du skal gripe inn og håndtere konflikter i en tidlig fase, slik at du kan unngå at de eskalerer og får store negative konsekvenser. Dette bør du bruke tid på å tenke på før eventuelle konflikter dukker opp på ditt bord, er rådet fra Leder.no sin rådgiver Mariann Karlsen.

Torsdag 26 september holder hun et minikurs i konflikthåndtering for ledere, hvor hun går gjennom praktiske måter å forebygge og håndtere konflikter mellom ansatte. Minikurset er en del av Leder.no sin serie av minikurs.

Hver tiende har opplevd konflikt

I den siste arbeidsmiljø- og levekårsundersøkelsen til SSB kommer det frem at 8 prosent av arbeidstakerne ofte eller av og til er i ubehagelige konflikter med arbeidskolleger på arbeidsplassen. Det er en økning fra 7 prosent i tilsvarende undersøkelse i 2013.

Det betyr at rundt 200.000 arbeidstakere ofte eller av og til opplever konflikter på jobben. 

Ledere, ansatte i medisinske yrker, sykepleiere og spesialsykepleiere, ansatte i undervisningsyrker og rådgivere innen økonomi, administrasjon og salg er i større grad enn andre involvert i konflikter med kolleger.

Mange er i konflikt med leder

Tilsvarende svarer 8 prosent av alle ansatte at de ofte eller av og til er i konflikt med overordnede på arbeidsplassen.

Det er ansatte innen medisinske yrker, sykepleiere og spesialsykepleiere, ansatte i undervisningsyrker og rådgivere innen økonomi, administrasjon og salg som i størst grad er involvert i konflikter med overordnede, ifølge SSB-tallene.