Fri ved sykdom i familien

Når det er familiemedlemmer som er syke gjelder andre regler enn ved ansattes egen sykdom. Test om du kan regelverket godt nok. 

Sykdom i familien kan være krevende for deg som leder å håndtere. Den ansatte har kanskje redusert mulighet til å jobbe, men har ikke anledning til å bruke sykmelding, som bare er gyldig når det er den ansatte selv som er syk eller skadet.  

- Rettighetene til fri ved andre familiemedlemmers sykdom er ikke like omfattende som rettighetene til fri når det er den ansatte selv som er syk. For barns sykdom har den ansatte rett til omsorgspenger i et visst antall dager hvert år, avhengig av antall barn og hvem som har omsorgen for barna. Ved omsorg for andre familiemedlemmers ved sykdom finnes det noen rettigheter gjennom permisjonsregelverket. I tillegg har naturligvis ledere mulighet til å utvise fleksibilitet og tilby permisjon med eller uten lønn, der virksomheten har anledning til det, sier Infotjenesters juridiske rådgiver Hans Gjermund Gauslaa. 

Lurer du på om du kjenner dette regelverket godt nok? Sjekk det ut ved å ta testen nedenfor, hvor du også får tips til artikler om temaet. 

Hvis du ikke har opprettet en gratis brukerkonto på Leder.no, må du gjøre det først.

Ta kunnskapstest:

Sjekk om du tar riktig avgjørelse i disse 7 situasjonene:

Opprett gratis brukerkonto for å ta testen!

Knut Arild Vold

Journalist

Knut Arild er journalist og ansvarlig for det redaksjonelle innholdet på leder.no.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker