Hva kan du som leder bestemme?

Å være leder betyr at det er du som bestemmer, ikke sant? Så enkelt er det ikke alltid. Regelverk og avtaler legger mange begrensninger på din styringsrett.

Som leder er det ditt ansvar å lede dine ansatte, og det innebærer at du er nødt til å ta en del avgjørelser.

Det kan handle om hvordan arbeidsoppgavene skal prioriteres og løses. Du kan sette tidsfrister og kontrollere fremmøte og kvaliteten. Samtidig er det mange begrensninger i den styringsretten du som leder utøver på vegne av arbeidsgiver

- Styringsretten er ikke lovfestet, men et prinsipp som følger av teori og rettspraksis. Denne styringsretten begrenses av en lang rekke lover og forskrifter, tariffavtaler, arbeidsavtaler, reglement og retningslinjer. Når du skal fastsette tidspunktet for ferie, må du for eksempel forholde deg til ferieloven, mens både arbeidsmiljøloven og avtaler setter grenser for hvor mye overtid du kan pålegge dine ansatte. Det er derfor viktig at du kjenner til rammene for styringsretten du utøver på vegne av virksomheten, sier Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa.

Test om du kjenner reglene

Gauslaa har sammen med Leder.no laget en test, hvor du kan sjekke hvor god kunnskap du har om rammene for hva du kan bestemme.

- I testen har vi satt opp noen situasjoner du som leder kan møte. Siden avtaler og praksis er ulik fra arbeidsplass til arbeidsplass, er det ikke alle situasjonene du med sikkerhet kan si ja eller nei. Da velger du at «det må vurderes nærmere». 

Her kan du teste dine egne kunnskaper. Hvis du ikke har opprettet en gratis brukerkonto på Leder.no, må du gjøre det først.

Ta kunnskapstest:

Sjekk om du tar riktig avgjørelse i disse 12 situasjonene:

Opprett gratis brukerkonto for å ta testen!

Knut Arild Vold

Journalist

Knut Arild er journalist og ansvarlig for det redaksjonelle innholdet på leder.no.