Ledertips fra idrettens verden

Problemer tar opp en stor del av lederes hverdag, og det er mange muligheter til å identifisere problemer og lære av virksomhetens feil. Men problemperspektivet må kompletteres med sin motsetning, et fokus på løsninger og muligheter, for at du skal oppnå balanse. 

I idrettens verden hører vi sjelden om trenere eller utøvere som legger unødvendig mye tid og energi på å dyrke mislykkede prestasjoner. Selvsagt gir de av og til uttrykk for skuffelse over et løp som tok en uventet vending eller en kamp som gikk galt. Men like ofte avslutter de med en kommentar om at "nå legger vi dette bak oss, og retter blikket fremover i stedet". Positiv tenkning er helt enkelt alfa og omega for å komme videre og skape fremgang. 

Positive Organizational Science

Positive Organizational Science, POS, har eksistert som begrep siden begynnelsen av 2000-tallet. Utgangspunktet er å fokusere på det som fungerer bra i organisasjonen, og utfra det videreutvikle styrker og skape fremgang. Et nærliggende område er benchmarking, som går ut på å finne en organisasjon som er ledene innenfor sin bransje og lære av deres måte å jobbe på. 

Innenfor POS går man et skritt videre, og bruker tid på å analysere bakgrunnsfaktorene mer dyptgripende: Hva kommer det av at denne organisasjonen fungerer så bra? 

For deg som vil innføre et mer positivt tankesett i din organisasjon, som et supplement til det problemorienterte perspektivet, har vi tre steg du kan følge for å komme igang: 

1. Still spørsmål i positive termer

I stedet for å undersøke problemer, bør du fokusere på styrker og fremgang. Formuler spøsmål utfra et positivt perspektiv; Hvilke gode erfaringer har vi i vårt personalarbeid? I hvilke team har vi et ekstra godt arbeidsklima? Hvilke gode erfaringer har vi med å skape et likestilt arbeidsliv?

2. Fokuser på sammenhengen

Prøv å finne de bakgrunnfaktorene som skapte fremgangene. Hvordan kunne de positive hendelsene skje? Hvordan var lederskapet? Hvordan var kundebehandlingen? Hvordan var arbeidsmiljøet? Kort og godt: Hvorfor hendte det? 

3. Hvordan kan vi skape lignende forutsetninger et annet sted? 

Hvis du for eksempel har kommet frem til at dere har en veldig god leder for en avdeling i din organisajon, og at vedkommende står bak en stor del av avdelingens fremgang, analyser hva som denne lederens styrker og hvordan miljøet rundt ser ut. Bruk siden resultatet når du rekrutterer nye ledere eller arbeider med organisasjons- og lederutvikling. 

Obs! Ikke bli blendet av positivisme

Det sies at det man stiller inn kikkertsiktet på vokser; en organisasjon utvikles i den retningen man stiller spørsmål. Om resonnementet blir altfor enkelt er risikoen at det høres banalt ut! De som ikke er vant med å arbeide på denne måten kan bli provosert og tro at det bare handler om å "tenke positivt". Det er derfor viktig at du er nyansert og presenterer arbeidsmetoden som et seriøst og analytisk supplement til etablerte problemorienterte tankesett.