Ledelsesrådgiver Atle Torp minner om at ledere har full mulighet til å stille spørsmål ved en sykmelding.

Halvparten av alle ledere svarer feil på dette sykefraværsspørsmålet

Mange ledere tror de ikke kan kreve at ansatte med 100 prosent sykmelding kommer og jobber så mye som mulig i sykmeldingsperioden.

Sist oppdatert 30.08.2019

Det aller første spørsmålet i vår populære sykefraværsquiz for ledere er også et av spørsmålene aller flest ledere svarer feil på.

Rundt halvparten av de mer enn 16.000 lederne som har tatt quizen svarer at det er feil at du som leder kan kreve at en ansatt med 100 prosent sykmelding kommer på jobb for å jobbe så mye som mulig.

- Det handler ikke om at du som leder kan eller skal overprøve legens medisinske vurdering. Det handler om at legen ofte ikke har god nok oversikt over den ansattes arbeidssituasjon, og hvordan arbeidet vil påvirke helsen til den ansatte positivt eller negativt. Selv om legen har skrevet en 100 prosent sykmelding, skal den ansatte alltid oppgi funksjonsevnen til deg som leder; altså hva han eller hun kan og ikke kan gjøre på jobb. Du som leder har samtidig plikt til å tilrettelegge slik at den ansatte kan jobbe helt eller delvis under sykdommen, sier Infotjenesters ledelsesrådgiver Atle Torp.

Førstkommende torsdag holder han et minikurs for ledere, hvor dette er tema.

- I kurset skal jeg gå litt nærmere inn på hvorfor det er god ledelse og også god medarbeiderbehandling å stille spørsmål ved en sykmelding. Jeg håper mange vil delta på kurset, og at også de som eventuelt er skeptiske til å stille spørsmål ved sykmeldinger fra legen vil bli med og delta i diskusjonen. På den måten håper jeg vi kan få en god dialog rundt dette temaet, som kan gjøre deg som leder mer bevisst på den viktige rollen du har når en ansatt blir syk, sier Torp.

SE OGSÅ: Meld deg på Leder.no sin serie med minikurs for ledere