Snakk sammen – også om en 100 prosent sykmelding

Selv om en ​ansatt har fått en 100 prosent sykmelding fra legen, er det ikke gitt at fravær er den beste løsningen.

Sist oppdatert 08.09.2019

På torsdag holdt Leder.no et direktesendt minikurs hvor vi tok for oss hvorfor det er god ledelse å stille spørsmål ved en 100 prosent sykmelding. Noe av bakgrunnen var diskusjonen som fulgte etter at Leder.no i en Quiz på Facebook gjorde oppmerksom på at du som leder kan kreve at en ansatt med 100 prosent sykmelding kan komme på jobb og jobbe så mye som mulig.

- Vi ser at mange ledere ikke kjenner til at de kan og bør stille spørsmål også når de får en 100 prosent sykmelding. Mange blir også provosert over dette. Vår erfaring er at mange ledere vil tenke at det er vanskelig å mene noe om en 100 prosent sykmelding er riktig eller ikke uten å ha noen form for medisinsk kompetanse, og dermed føler seg låst, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp.

Jobb er bra for helsa

Torp understreker at det ikke er den medisinske vurderingen ledere kan stille spørsmål ved, men om den ansatte har mulighet til å jobbe noe til tross for sykdommen.

- Det er ganske bred enighet om at det å ha en jobb er helsefremmende, så lenge arbeidsmiljøet ikke er skadelig. De fleste vi snakker med som trives på jobb ønsker å jobbe, også selv om de kommer i en litt vanskelig helsesituasjon. Så er det noen arbeidstakere som tror at de ikke kan jobbe når de er 100 prosent sykmeldt. Hvis leder ikke tar tak i situasjonen kan det føre til at ansatte sitter hjemme selv om de burde vært på jobb, sa Torp under torsdagens direktesending.  

Øverst i artikkelen kan du se et lite utdrag av torsdagens direktesendte minikurs. Ønsker du å se hele? Send oss en mail på leder@leder.no, så gir vi deg gratis og uforpliktende tilgang til opptaket av dette minkurset.  

Lag rutiner for samtale

Leder.no sin ekspert på sykefraværsoppfølging mener man bør ha rutiner som legger opp til å ta en prat med ansatte som blir sykmeldt, uansett om det er en gradert eller en 100 prosent sykmelding. På den måten kan man få avklart hva som er den beste måten å håndtere situasjonen på.  

- Det å ha en helt åpen dialog med den ansatte viser at man har omsorg, noe de alle fleste ansatte vil sette pris på. Mennesker ønsker å bli sett. Det betyr at når du som leder er oppmerksom og ønsker å finne gode løsninger for den ansatte, så er det god personalomsorg.

Atle Torp understreker i kurset at det er viktig at de ansatte kjenner til denne rutinen. På den måten kan du sikre at de forstår at du ikke stiller deg tvilende til at de er syke, men at du er opptatt av å finne gode løsninger under sykefraværet.

- Da vil det være mye lettere å ha en god dialog når sykefraværet først oppstår, sier Torp.

SE OGSÅ: Direktesendt minikurs om hvor langt du som leder må strekke deg for å tilrettelegge - mandag 9. september kl. 13