Reglene knyttet til arbeidstid kan være kompliserte. Her får du svar på spørsmål knyttet til gjennomsnittsberegning, fleksitid, redusert arbeidstid og hvem som er unntatt reglene for arbeidstid.

Tema: Arbeidstid

Ofte stilte spørsmål

question_answer Har arbeidstaker med redusert arbeidstid rett til ny fridag der fridagen faller på en helligdag?

question_answer Har en timelønnet arbeidstaker krav på lønn på helligdager?

question_answer Hva regner arbeidsmiljøloven som nattarbeid?

question_answer Hvor lang er den alminnelige arbeidstiden etter arbeidsmiljøloven?

question_answer Hvor raskt kan arbeidsgiver endre en fastsatt arbeidsplan?

Skjemaer