Hva er gjennomsnittsberegning av arbeidstiden?

Det er tre måter man kan avtale gjennomsnittsberegning på. Her kan du lese om hvordan du går frem.

Når kan arbeidstiden gjennomsnittberegnes?

Man har lov til å gjennomsnittberegne arbeidstiden (Arbeidsmiljøloven § 10-5), hvis man har skriftlig avtale med den enkelte eller med tillitsvalgte eller etter tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Gjennomsnittsberegning betyr at man arbeider lenger enn alminnelig arbeidstid i perioder, og kortere i andre perioder.

Det er tre måter man kan avtale gjennomsnittsberegning på:
  • Enhver virksomhet kan avtale med arbeidstaker å gjennomsnittsberegne arbeidstiden innenfor en 52 ukers periode. Arbeidstiden må imidlertid ikke overstige 10 timer pr dag og 50 timer pr uke. Over en 8 ukers perioden skal den ukentlige arbeidstiden i snitt ikke overstige 48 timer.

  • Virksomheter med tariffavtale kan inngå skriftlig avtale med tillitsvalgte om snittberegning innenfor en 52 ukers periode. Imidlertid må ikke arbeidstiden overstige 12,5 timer pr dag, 54 timer i en enkeltuke eller 48 timer i uken over en 8-ukers periode. Hvis flertallet av arbeidstakerne er bundet av avtalen kan bestemmelsene også gjøres gjeldende for resten som utfører den typen arbeid (Arbeidsmiljøloven § 10-12 (5))

  • Arbeidstilsynet kan gi tillatelse til 13 timer pr dag og 48 timer i uken innenfor en periode på 26 uker. 48 timer i uken kan da snittberegnes over en 8 ukers periode. Før man søker må man drøfte saken med tillitsvalgte, og drøftingsreferat må vedlegges søknaden. I ikke tariffbundne bedrifter kan det være at det ikke er tillitsvalgte. I så fall må de ansatte velge en eller flere som kan representere de ansatte i saken om gjennomsnittsberegning. Søknaden til Arbeidstilsynet må være begrunnet og inneholde en arbeidsplan der turnusens lengde og arbeidstakernes daglige og ukentlige arbeidstid fremkommer.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker