Hva regnes med i arbeidstiden?

Hva er den alminnelige arbeidstiden i henhold til arbeidsmiljøloven? Og hva regnes egentlig med i arbeidstiden?

Dette regnes som arbeidstid

 • Arbeidstid er tiden fra arbeidstaker er framme der arbeidet utføres
 • Reiser i løpet av dagen hvor man drar og kommer tilbake til arbeidssted før arbeidsdagens slutt
 • Den tid man utfører plikter for arbeidsgiver under en reise
 • Der arbeidstaker oppholder seg sovende på vakt på arbeidsstedet

Dette regnes ikke som arbeidstid

 • Reise til og fra arbeidet (som togpendling)
 • Lengre reiser til uvanlige arbeidssteder (som kursreiser) utenfor den faste arbeidstiden
Tips! Hvis virksomheten betaler for reisetid, må man føre atskilt oversikt over arbeidstid og reisetid så ikke reisetimene teller med og gjør at virksomheten bryter grenser for maksimal arbeidstid og overtid.

Alminnelig arbeidstid

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven (Arbeidmiljøloven § 10-4) er at alminnelig arbeidstid er 9 timer per dag og 40 timer per uke. Dette er det normale for de som jobber dagtid, og tilsvarer 7,5 timer pr dag og 37,5 timer pr uke etter tariffavtaler.

Mange har imidlertid en ukentlig arbeidstid som er noe lavere:

38 timer: De som har døgnkontinuerlig skiftarbeid som er innstilt i helgene, arbeid på to-skift som regelmessig drives på søn- og helgedager, de som arbeider minst hver tredje søndag og de som hovedsakelig har nattarbeid. Disse vil normalt ha 35,5 timer pr uke etter tariffavtaler.

36 timer: De som har helkontinuerlig skiftarbeid og de som arbeider i gruver, tunneler og med utsprengning av bergrom. Disse vil normalt ha 33,6 timer pr uke etter tariffavtaler.

Lovregler om timelister og arbeidsplaner

Virksomheten skal ha oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet (Arbeidsmiljøloven § 10-7)
 
 • Arbeidsgiver kan velge om registreringen skal være papirbasert eller elektronisk
 • Det aksepteres at arbeidstakerne egenrapporterer overtidstimer
 • Oversikt over arbeidstid og overtid skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og tillitsvalgte
 • Arbeidsplan skal utarbeides om det arbeides til ulike tider på døgnet
 • Arbeidsplanen skal drøftes med tillitsvalgte senest to uker før planens start
 • Lengre frister enn 2 uker kan være bestemt i tariffavtale
 • Ved endringer i eksisterende arbeidsplaner skal det også drøftes

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker