Hvem har rett på redusert arbeidstid?

Hvilke arbeidstakere kan har krav på redusert arbeidstid og hvilke momenter må arbeidsgiver vurdere for å godkjenne eller ikke.
  • Arbeidstaker som har fylt 62 år
  • Arbeidstaker med helsemessig behov for det
  • Arbeidstaker med sosiale behov for det
  • Arbeidstaker med andre vektige velferdsgrunner
Arbeidstidsreduksjonen kan imidlertid kun gjennomføres uten vesentlige ulemper for virksomheten. Og når arbeidstiden reduseres, reduseres lønnen tilsvarende.

Hva er tilstrekkelige behov eller velferdsgrunner? 

  • Egne helseproblemer – avhengig av omfanget av problemene
  • Sykdom i familien
  • Omsorg for barn under 10 år anses uten videre som vektig velferdsgrunn
  • Ved omsorg for barn over 10 år skal arbeidstakers behov vurderes konkret
Det har i flere av sakene for Tvisteløsningsnemnda vært stilt spørsmål ved om arbeidstidsreduksjonen er nødvendig for eller har til reell hensikt å oppnå formålet.

Det gjelder særlig der arbeidstaker har bierverv eller samtidig har gjort forsøk på å få eller utvide andre stillinger, eller gjøre noe annet. Det er den reelle motivasjonen som er avgjørende. Dersom siktemålet er å drive annen, mer lønnsom virksomhet, vil nok nemnda være mer skeptisk.

Der den reelle motivasjonen for å ta en annen stilling derimot er ønsket om å ha økt samvær med barna, vil hensikten med arbeidstidsreduksjonen oppnås.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker