Hvordan er reglene for fleksitid?

Hvor mye er det lov til å jobbe når man har avtalt fleksitid, og når må det betales overtidstillegg?

Fem fakta om fleksitid

  • Fleksitid er i realiteten gjennomsnittberegning av arbeidstid
  • Rammene for den daglig og ukentlige arbeidstiden i AML § 10-5 må overholdes
  • Man har en kjernetid hvor alle må være tilstede
  • Man har en ytre arbeidstid, hvor arbeidstaker selv avgjør når man kommer og når man går hjem, som resulterer i pluss eller minustimer
  • Forskjellen mellom fleksitid og vanlig gjennomsnittberegning er ved fleksitid behøver man ikke ha satt opp en arbeidsplan

Hva innebærer en fleksitidsordning?

Fleksitid er en mer spesialisert form for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Fleksitid er når medarbeiderne har en kjernetid hvor alle medarbeiderne som er med i ordningen er til stede. Videre er det en ytre arbeidstid som angir tidspunkt for når arbeidstaker selv kan velge å starte og avslutte arbeidsdagen. Ut fra daglig arbeidstid fører man eventuelle plusstimer og minustimer . Fleksibel arbeidstid kan også være å jobbe mer i deler av året for å ha mer fri i andre perioder.

Fleksitidsavtaler må også følge arbeidsmiljølovens grenser – det kan derfor ikke jobbes mer enn 10 timer pr dag og 50 timer pr uke uten at det regnes som overtid. Om avtalen er inngått med tillitsvalgte i tariffbundet bedrift er grensen for at det regnes som overtid økt til 12,5 timer pr dag og 54 timer pr uke (48  timer ved snittberegning over 8 uker).

Arbeidsgiver må vurdere: Passer fleksitid til arbeidsoppgavene? Er det noen deler av virksomheten som er bedre egnet til å ha fleksitid enn andre? Dersom det inngås avtale om fleksibel arbeidstid skal dette gjenspeiles i arbeidsavtalen.

Arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. (Arbeidsmiljøloven § 10-2 (3))

Pålagt arbeid og fleksitid

Der arbeidstaker ikke selv kan velge start eller avslutning i den ytre arbeidstiden, men blir pålagt å jobbe, vil det etter arbeidsmiljøloven blir regnet som overtid der man jobber utover 9 timer pr dag, på vanlig måte.

Der arbeid blir pålagt, og ikke avgjøres av arbeidstaker, blir det beregnet overtid etter reglene om alminnelig arbeidstid.

Arbeidsmiljøloven
 Avtaler
9 timer pr dag
7,5 timer pr dag
40 timer pr uke
37,5 timer pr uke
38 timer pr uke
35,5 timer pr uke
36 timer pr uke
33,6 timer pr uke

Der arbeidstaker jobber utover rammene for fleksitidsavtalen uten at det er pålagt av arbeidsgiver, har arbeidstaker opptrådt i strid med fleksitidsordningen, og arbeidsgiver kan stryke de overskytende timene. Arbeidsgiver må i slike tilfeller påpeke forholdet, og vil kunne reagere med skriftlig advarsel dersom det gjentar seg.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker