Hvem er unntatt regler for arbeidstid?

Arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig stilling er ikke omfattet av arbeidstidsreglene. Men hva betyr egentlig det?

Hva betyr det å være unntatt fra arbeidstidsreglene?

Man kan jobbe lengre dager og til andre tider enn vanlige arbeidstakere , og har ikke rett på overtidstillegg. Man må oppfylle kravene til ledende eller særlig uavhengig stilling , det er ikke nok at det står i arbeidsavtalen at man er unntatt.

Også ledende og særlig uavhengige medarbeidere skal ha en forsvarlig arbeidstidsordning, for å unngå uheldige fysiske og psykiske belastninger. Rett til fritak fra nattarbeid og retten til redusert arbeidstid gjelder også.

Den nærmere vurderingen av hvorvidt en arbeidstaker har en “ledende” eller “særlig uavhengig stilling” må vurderes konkret. Forholdsvis få stillinger i en virksomhet kan regnes som "særlig uavhengige”.

Hva regnes som ledende stilling? 

  • Arbeidstakere med klare lederfunksjoner
  • Eksempler: daglige ledere, disponenter, avdelingssjefer og kontorsjefer
  • Faktisk stilling og funksjon i virksomheten betyr mer enn tittel
  • “Arbeidsledere” og andre som i arbeidstiden følger dem de er satt til å lede regnes ikke som ledende stilling

Disse regnes til å ha særlig uavhengig stilling

  • De som ikke har en ledende stilling, men likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger
  • De med tydelig og åpenbar «selvstendighet» eller «uavhengighet» i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres

Disse regnes ikke til å ha særlig uavhengig stilling

  • Kontroll over egen arbeidstid og/eller fleksitid er ikke nok til å regnes som særlig uavhengig
  • Prosjektmedarbeidere (i utgangspunktet stor frihet, men i praksis styrt av omgivelsene og prosjektutviklingen)

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker