Videoer

Webinar

Webinar: Fleksitid - arbeidstidsordning til besvær?

Sendt direkte 25. oktober 2017. Infotjenesters juridiske rådgiver, Camilla Schie-Veslum, tar for seg de viktigste problemstillingene knyttet til bruk av fleksitid. Hva er egentlig fleksitid? Hva skjer med pluss og minustid? Avgrensning mot overtid?
Totalt 4 videoer