Tema: Overtid

Reglene for overtid er kompliserte og i mange tilfeller fører dette til at arbeidsgivere beregner overtiden feil. Her får du svar på spørsmål knyttet til grensene for bruk av overtid, i hvilke situasjoner man kan pålegge overtid og avspasering.

Ofte stilte spørsmål

question_answer Har en deltidsansatt rett på overtidstillegg for alt arbeid ut over sin deltidsstilling?

question_answer Hvor mange overtidstimer kan arbeidstaker pålegges å jobbe i løpet av en uke?

question_answer Hvor stort overtidstillegg har arbeidstaker rett på etter arbeidsmiljøloven?

question_answer Hvordan beregnes overtid etter arbeidsmiljøloven?

Skjemaer