Regler om overtid

Når kan overtid pålegges? Hvordan skal overtidstillegg utbetales? Og hvordan kan man avspasere overtid? I denne artikkelen får du svaret.
Overtidsarbeid kan ikke være en fast ordning – og det finnes maksimalgrenser for hvor mye overtid man kan jobbe.

Overtid kan pålegges når:
  • Uforutsette hendelser eller forfall blant arbeidstakerne har forstyrret eller truer med å forstyrre den jevne drift
  • Overtidsarbeid og merarbeid er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade
  • Det er oppstått uventet arbeidspress
  • Det har oppstått særlig arbeidspress grunnet mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse eller sesongmessige svingninger
Arbeidstakere kan nekte overtidsarbeid om de mener vilkårene ikke er oppfylt, men må da bære risikoen for at arbeidstaker har tolket loven feil. Ved behov for kortvarig overtid behøver man ikke drøfte med tillitsvalgte, men man skal drøfte nødvendigheten der det er mulig.

Maksimal overtid

Pr uke

4 ukers periode

Pr år

Samlet arbeidstid pr dag (inkludert overtid)

Arbeidsmiljølovens grense (Arbeidsmiljøloven § 10-6 (4))

10 timer

25 timer

200 timer

13 timer (48 timer i uken i snitt over 8 uker)

Ved avtale med tillitsvalgte i tariffbundet bedrift

20 timer

50 timer

300 timer

16 timer (48 timer i uken i snitt over 8 uker)

Samlet arbeidstid pr uke ikke over 69 timer

Etter tillatelse fra Arbeidstilsynet

25 timer

I praksis 60 timer

400 timer

 


Hvordan utbetale overtidstillegg?

Det skaper forvirring at loven sier (Arbeidsmiljøloven § 10-6) at man jobber overtid etter 9 timer på jobb, mens de fleste har avtale om 7,5 timers arbeidsdag.

Avtalene sier gjerne at man får overtidsbetaling om man jobber mer enn 7,5 timer. Dersom bedriften betaler overtid etter avtale før 9 timer pr dag og 40 timer pr uke, må dette registreres som overtidsbetaling etter avtale. Overtid etter loven registreres først når man passerer 9 timer pr dag og/eller 40 timer pr uke.

En annen forskjell på lov og tariffavtale er at loven sier 40 % overtidstillegg, mens tariffavtaler i privat sektor gjerne gir 50 % frem til kl 21.00 og 100% etter kl 21.00 og på søndager.

Hvordan avspasere overtid?

Avspasering av overtid kan ikke kreves av den ansatte eller pålegges av arbeidsgiver.

Avspasering må avtales skriftlig med den enkelte (Arbeidsmiljøloven § 10-6 (12)). Man kan ikke avspasere overtidstillegget, det skal alltid utbetales. Selv om overtid avspaseres, skal den registreres på dagen det ble arbeidet. Overtiden blir ikke borte selv om den avspaseres.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker