Alle artikler

Hva er grensen for bruk av overtid?

Hvor mange overtidstimer man kan arbeide i løpet av en dag, i løpet av uken og per år?

Når kan man pålegge overtid?

I hvilke situasjoner kan arbeidsgiver pålegge overtid og når har den ansatte rett til å bli fritatt?

Hovedregler om overtid

Når skal overtidstillegg utbetales og hvordan skal overtid avspaseres?
Totalt 3 artikler