Tema: Pauser, nattarbeid og søndagsarbeid

Alle arbeidstakere har i henhold til arbeidsmiljøloven krav på pause i løpet av en arbeidsdag. Her får du svar på hva som er minimumslengden på friperioder og pauser og i hvilke situasjoner de lovfestede grensene ikke gjelder.

Fakta

  • Alle arbeidstakere som jobber mer enn fem og en halv time skal ha minst en pause i løpet av arbeidsdagen.
  • Dette er regulert gjennom arbeidsmiljøloven, og er ikke noe som kan velges bort – for eksempel for å gå hjem tidligere.
  • Arbeidsmiljøloven sier ikke noe om hvor lang pausen skal være, når arbeidsdagen er mindre enn åtte timer.
  • Arbeidstilsynet har imidlertid sagt at pausen bør være på minst 20 minutter for at det skal være å se på som en tilfredsstillende pause.
  • Hvis arbeidsdagen er 8 timer eller lenger, presiseres det i loven at pausen skal være på minst en halv time.
  • Når arbeidstakeren jobber minst to timer overtid i tilknytning til den alminnelige arbeidstiden, har han eller hun krav på en ekstra pause på minst en halv time. Denne pausen skal det betales lønn for.

question_answer Hva har arbeidstaker rett på i nattillegg og søndagstillegg?

question_answer Hva regner arbeidsmiljøloven som nattarbeid?

question_answer Hva regner arbeidsmiljøloven som søndagsarbeid?

question_answer Hvor lang sammenhengende daglig og ukentlig hviletid skal arbeidstaker ha?

question_answer Hvor mange søndager på rad kan arbeidstaker utføre arbeid?

question_answer Når har arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven rett på betalt lunsjpause?