Regler om søndagsarbeid og nattarbeid

Dette må du som leder vite om søndagsarbeid og nattarbeid.
I utgangspunktet er ikke arbeid på søndager og helgedager tillatt, med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

Det skal være arbeidsfri fra kl 18.00 dagen før en søn- eller helgedag og til kl 22.00 dagen før neste virkedag.

På jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl 15.00 til kl 22.00 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid.

Disse har unntak fra reglene om søndagsarbeid

 • Åpningstidene til faste utsalgssteder reguleres av lov om helligdager og helgedagsfreden
 • Transport, stell av dyr, sykehjem, politi og en rekke andre bransjer har tillatelse til søndagsarbeid
 • Virksomheter bundet av tariffavtale kan inngå avtale med tillitsvalgte om søndagsarbeid og helgedagsarbeid i tilfeller med særlig og tidsavgrenset behov
 • Følger man andre høytider i sin religion , kan man skriftlig avtale å bytte søn- og helgedager mot egen religions helge- og høytidsdager
 • Arbeidstilsynet kan gi samtykke til unntak ved lang avstand mellom arbeidssted og arbeidstakers bosted (Arbeidsmiljøloven § 10-12 (6))

 Viktig å vite om nattarbeid

 • Nattarbeid er arbeid mellom kl 21.00 og kl 06.00 (Arbeidsmiljøloven § 10-11 (1))
 • Er ikke tillatt med mindre produksjonsmessige grunner eller allmennhetens behov gjør det nødvendig
 • Virksomheter med tariffavtale kan avtale nattarbeid med tillitsvalgte
 • For mer fleksibilitet for dagtidsarbeidende, kan arbeidsgiver og arbeidstaker, på initiativ fra arbeidstaker, skriftlig avtale at det kan utføres arbeid mellom kl
 • 21.00 og 23.00 jf arbeidsmiljøloven § 10-11 tredje ledd
 • Hvis man jobber natt er alminnelig arbeidstid 8 timer , mens loven sier 9 timer ellers
 • Det gjelder egne regler om gjennomsnittsberegning av arbeidstid ved nattarbeid
 • Det er krav om å tilby helsekontroll til de som hovedsakelig arbeider om natten
 • Noen (typisk de med jobb i skift/turnus med nattarbeid) har rett på fritak av velferdsgrunner (Arbeidsmiljøloven § 10-2 (2))
 • Fritak fra nattarbeid må vurderes opp mot eventuelt ledig dagarbeid og økt belastningpå øvrige med nattarbeid
 • Man kan ikke si opp andre for at en arbeidstaker skal få jobbe dagtid
 • Man må heller ikke opprette stillinger uten behov fordi noen behøver å bytte til dagarbeid

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker