Tema: Oppsigelse og avskjed

Vurderer du å gå til oppsigelse eller avskjed er det veldig viktig å ha full kontroll på regelverket. Her får du svar på spørsmål knyttet til bruk av advarsler, dokumentasjon og formelle krav.

Artikler

Velg visning
Avslutning av arbeidsforhold

Når kan du gi advarsel til ansatte?

Dette må du som leder tenke på når du vurderer å gi en advarsel til en ansatt.
Avslutning av arbeidsforhold

Hva er forskjellen på oppsigelse og avskjed?

Se eksempler på forhold som er så alvorlige at de kan gi grunn til avskjed.
Avslutning av arbeidsforhold

Krav til drøftingsmøte

Dette må du som leder vite om drøftingsmøte ved oppsigelse eller avskjed.
Avslutning av arbeidsforhold

Fremgangsmåte i suspensjonssaker

Dette må du vite om vilkårene for suspensjon og fremgangsmåten i suspensjonssaker.
Avslutning av arbeidsforhold

Når brukes en endringsoppsigelse?

I disse tilfellene kan det være aktuelt å benytte seg av en endringsoppsigelse.
Avslutning av arbeidsforhold

Håndtering av oppsigelse fra arbeidstaker

Hvilke krav stilles til den ansatte og hva må du som leder tenke på?
Avslutning av arbeidsforhold

Hva er saklig grunn til oppsigelse av arbeidstaker?

Når kan du si opp en ansatt og hvordan går du frem.
Avslutning av arbeidsforhold

Oppsigelse grunnet virksomhetens forhold

Hvilke krav stilles det til begrunnelse når du må si opp en ansatt grunnet virksomhetens forhold?
Avslutning av arbeidsforhold

Kan man si opp en ansatt på grunn av sykdom?

I noen helt spesielle situasjoner kan man ha saklig grunn for oppsigelse,
Avslutning av arbeidsforhold

Oppsigelsestider og oppsigelsesfrister

Dette må du som leder vite om frister, tider og krav til innhold i oppsigelsesbrevet.

Skjemaer

Ofte stilte spørsmål

question_answer Hvor lang er oppsigelsestiden ved oppsigelse i prøvetiden?

question_answer Hvor lenge før et drøftingsmøte må det sendes innkalling til arbeidstaker?

question_answer Kan arbeidstaker som ikke har vært på jobb på grunn av sykdom i mer enn 12 måneder sies opp?

question_answer Kan vi i sluttattesten skrive at arbeidstaker er sagt opp og angi hva som var oppsigelsesgrunnen?

question_answer Kan vi nekte arbeidstaker å jobbe i oppsigelsestiden så lenge vi betaler lønn? 

question_answer Kan vi sende oppsigelse til arbeidstaker på e-post?

question_answer Må vi gi skriftlig advarsel til arbeidstaker før vi kan bruke oppsigelse?

question_answer Må vi gjennomføre drøftingsmøte med arbeidstaker før en eventuell avskjed?