Forskjellen mellom oppsigelse og avskjed

Dette må du som leder vite om hva som skiller en oppsigelse fra en avskjed og hva som regnes som en saklig grunn for avskjed.

Oppsigelse og avskjed er to forskjellige virkemidler når arbeidsgiver vil avslutte et arbeidsforhold.

Ved avskjed opphører gjerne arbeidsforholdet umiddelbart - arbeidstaker fratrer øyeblikkelig.

Oppsigelser kan være begrunnet både i arbeidstakerens, i virksomhetens og i arbeidsgiverens forhold.

Avskjed er forbeholdt situasjoner der begrunnelsen kan føre tilbake til arbeidstakers forhold.
Avskjed forbeholdes mer alvorlige forhold enn oppsigelse:

Grove pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, jf. Arbeidsmiljøloven § 15-14 .

Lønn stanses øyeblikkelig når arbeidstaker avskjediges. Det finnes ingen "oppsigelsestid" ved avskjed.

Ved oppsigelse derimot har arbeidstaker både rett og plikt til å arbeide ut oppsigelsestiden. Ved oppsigelse har man lønnsvern ut oppsigelsestiden. Ved oppsigelse har man rett til å stå i stillingen under behandling av tvist om oppsigelse, ingen slik rett ved avskjed.

De mange forskjellene fører til at leder må være klar på: Har jeg avskjediget eller sagt opp arbeidstakeren?

Tvil oppstår oftest i tilfeller hvor arbeidsgiver gir arbeidstaker en oppsigelse, men samtidig gir beskjed om at arbeidstaker ikke får lov til å møte på jobb i oppsigelsestiden. Dersom arbeidsgiver heller ikke betaler lønn i oppsigelsestiden, kan det ikke være tvil om at arbeidstakeren i realiteten er avskjediget.

Der arbeidsgiveren betaler lønn i oppsigelsestiden er det mer usikkert om arbeidstaker skal anses som oppsagt eller avskjediget. Det er imidlertid på det rene at i oppsigelsestiden har arbeidstaker ikke bare rett på lønn, men også rett til å utføre arbeid . Dersom arbeidsgiver nekter arbeidstaker å utøve denne retten, kan det tilsi at forholdet må vurderes som en avskjed og ikke som oppsigelse.

Saklig grunn for avskjed

Loven sier altså at avskjed forutsetter grove pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen , jf. Arbeidsmiljøloven § 15-14 .

Hvor grovt må pliktbruddene eller misligholdet være?

Forhold som gir saklig grunn for oppsigelse, vil i noen tilfeller kunne gi arbeidsgiver rett til å avskjedige arbeidstakeren. Men avskjed er en kraftigere reaksjon enn oppsigelse og avskjed må derfor forbeholdes grovere forhold enn de som kan gi grunn til oppsigelse. Er man usikker på om man har tilstrekkelig grunnlag for å foreta avskjed, kan det ofte være klokt å ta minst risiko: velge oppsigelse fremfor avskjed.

Eksempler på forhold som kan gi grunn til avskjed:
  • Lengre eller hyppige ulegitimerte fravær

  • Ordrenekt

  • Økonomisk utroskap (eksempelvis underslag)

  • Bruk av rusmidler i arbeidstiden

  • Vold mot overordnede eller kolleger

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker