Drøftingsmøte ved oppsigelse

Dette må du som leder vite om drøftingsmøte ved oppsigelse eller avskjed.
Før oppsigelsen finner sted skal arbeidsgiver drøfte spørsmålet med arbeidstakeren og dennes tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker ikke ønsker å ha tillitsvalgte tilstede, jf. Arbeidsmiljøloven § 15-1 .

En oppsigelse skal med andre ord ikke komme overraskende på arbeidstaker og han/hun skal ha anledning til å komme med sine synspunkter på de vurderinger som arbeidsgiver har foretatt.

Hensikten med drøftingsmøte er også å få klarlagt det faktiske forhold som arbeidsgiver eventuelt vil bygge oppsigelsen på, og drøftinger skal gjennomføres "så langt det er praktisk mulig."

Dersom drøftingsmøte kunne vært holdt, men ikke er det, vil det kunne føre til at domstolen anser oppsigelsen som usaklig. Men hvis grunnen til at møtet ikke er holdt er at arbeidstaker ikke møter til drøftingsmøte, er det derimot arbeidstaker som har et problem.

Drøftingsmøte ved avskjed

Som ved oppsigelse, skal det før vedtak om avskjed fattes, avholdes et drøftingsmøte med arbeidstaker. Den aktuelle lovbestemmelsen er aml § 15-14 annet ledd som sier at ved avskjed skal bestemmelsene i aml § 15-1 og § 15-4 gjelde tilsvarende. Slike drøftinger vil kunne være en naturlig del av prosessen for å få klarlagt hendelsesforløpet og få arbeidstakerens versjon av det som har skjedd.

 

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker