Fremgangsmåte ved suspensjon av arbeidstaker

Dette må du som leder vite om vilkårene for suspensjon og fremgangsmåten i suspensjonssaker.
Arbeidsmiljøloven har også regler om suspensjon, jf. Arbeidsmiljøloven § 15-13 . Suspensjon innebærer at arbeidsforholdet består, men arbeidstaker blir midlertidig tatt ut av tjeneste. Arbeidstaker har rett på vanlig lønn i suspensjonsperioden, inntil det eventuelt fattes formelt avskjedsvedtak, jf. Arbeidsmiljøloven § 15-13 (3).

Vilkår for suspensjon:
  • Konkret mistanke om adferd som kan være avskjedsgrunn

  • Virksomhetens behov må tilsi at suspensjon er nødvendig

  • Hensynet til etterforskning og fare for bevisforspillelse

I vurderingen av om suspensjon er nødvendig, må arbeidsgiver også vurdere om det alternativt er mulig å omplassere arbeidstaker til andre oppgaver. Blir konklusjonen suspensjon, må det fortløpende vurderes om vilkårene for suspensjon stadig er oppfylt. Suspensjon ut over tre måneder må være begrunnet i forholdets egenart, jf. Arbeidsmiljøloven § 15-13 (2), eksempelvis at det er reist tiltale i saken.

Fremgangsmåte i suspensjonssaker:

  • Det gjelder en drøftingsplikt før vedtak om suspensjon treffes

  • Beslutning om suspensjon skal gis skriftlig

  • Suspensjonsvedtaket skal inneholde opplysninger om retten til å gå til søksmål og søksmålsfristene

  • Begrunnelsen for suspensjonen skal gis skriftlig dersom arbeidstaker krever det

  • Dersom retten finner at suspensjonen er urettmessig, skal den kjennes ugyldig

  • Arbeidstakeren kan tilkjennes erstatning ved urettmessig suspensjon

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker