Dette må du som leder vite om pensjoner og AFP

Arbeidsgiver har en lovmessig plikt til å opprette en pensjonsordning. Her får du informasjon som hjelper deg med å hente inn informasjon og og velge riktig pensjonsordning for din virksomhet.

Fakta

Arbeidsgivers plikt til å opprette en pensjonsordning er regulert i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Loven ble vedtatt i 2006 og fra da har det vært pliktig med sparing i alderspensjon.

Alle foretak med minst en ansatt uten eierinteresser i 75 prosent stilling eller mer er pliktig å åpne en pensjonsordning. Alternativt må det åpnes dersom det er mist 2 årsverk i virksomheten.

Det er bare sparing til alderspensjon som er pliktig.

Man må åpne en ordning som ligger innenfor regelverket i en av de tre lovene:

  • Foretakspensjon
  • Innskuddspensjon
  • Tjenestepensjon

Det er innskuddspensjon som er mest vanlig og som de fleste åpner i dag. Minstekravet til innskudd er 2 prosent av lønnsgrunnlaget

Spørsmål og svar

question_answer Den ansatte har hel/delt uførepensjon. Påvirker dette retten til AFP?

question_answer Hva er arbeidsgivers forpliktelse i en tjenestepensjonsordning?

question_answer Hvor mye kan man tjene ved siden av en uføretrygd?

question_answer Kan alle ta ut pensjon fra de fyller 62 år?

question_answer Kan jeg få AFP selv om jeg har vært sykemeldt?

question_answer Kan man tjene så mye man vil ved siden av alderspensjon fra Statens pensjonskasse?

question_answer Må alle tjenestepensjonsordninger i privat sektor ha en styringsgruppe?

question_answer Vil alderspensjonen i folketrygden blir større hvis jeg fortsetter i arbeid etter 62 år?