Hvilke pensjonsordninger velges?

Antall ordninger med innskuddspensjon har skutt i været siden 2006. Sjekk hele oversikten i denne artikkelen.
addFakta - per utgangen av 2018

Antall ordninger med innskuddspensjon

Ved utgangen av 2018 var det i følge tall fra Finans Norge ca. 113 000 innskuddspensjonsordninger med 1 400 000 medlemmer og det ligger tilsammen ca 218 mrd kroner i løpende pensjonsordninger og i innskuddskapitalbevis. Dette fordeler seg på 152 mrd i ordningene og 81 mrd i innskuddskapitalbevis. 

Nær sagt alle som har åpnet en ordning etter at lov om obligatorisk tjenestepensjon ble vedtatt fra 2006 har åpnet en ordning etter denne loven. I tillegg har mange virksomheter valgt å gå over fra en foretakspensjonsordning til en innskuddspensjonsordning.

Antall ordninger med foretakspensjon

Ved utgangen av 2018 var det i følge tall fra Finans Norge 5 013 foretakspensjonsordninger med 83 000 medlemmer. Samlede forpliktelser i løpende foretakspensjonsordninger og i fripoliser ligger på 326 mrd kroner. Dette er fordelt på 66 mrd i løpende foretakspensjonsordninger og 308 mrd i fripoliser.

Antall ordninger med hybridpensjon

De første hybridordningene ble inngått i 2015 og ved utgangen av 2018 var det litt over 14 700 arbeidstakere som var omfattet av slike ordninger. Det ble i 2018 innbetalt 729 millioner til alderspensjonsrettigheter til hybridordninger (ordninger etter tjenestepensjonsloven).

Omdanning fra foretakspensjon til innskuddspensjon

I løpet av årene fra 2010 - 2018 har nesten 6 000 ordninger blitt omdannet fra foretakspensjonsordninger til innskuddsordninger. 

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker