Hvilke pensjonsordninger velges?

Antall ordninger med innskuddspensjon har skutt i været siden 2006. Sjekk hele oversikten i denne artikkelen.
addFakta - per utgangen av 2017

Antall ordninger med innskuddspensjon

Ved utgangen av 2017 var det i følge tall fra Finans Norge ca. 114 000 innskuddspensjonsordninger med 1 400 000 medlemmer og det ligger tilsammen ca 218 mrd kroner i løpende pensjonsordninger og i innskuddskapitalbevis. Dette fordeler seg på 144 mrd i ordningene og 74 mrd i innskuddskapitalbevis. 

Nær sagt alle som har åpnet en ordning etter at lov om obligatorisk tjenestepensjon ble vedtatt fra 2006 har åpnet en ordning etter denne loven. I tillegg har mange virksomheter valgt å gå over fra en foretakspensjonsordning til en innskuddspensjonsordning.

Antall ordninger med foretakspensjon

Ved utgangen av 2017 var det i følge tall fra Finans Norge 5 457 foretakspensjonsordninger med 96 000 medlemmer. Samlede forpliktelser i løpende foretakspensjonsordninger og i fripoliser ligger på 381 mrd kroner. Dette er fordelt på 73 mrd i løpende foretakspensjonsordninger og 308 mrd i fripoliser

Antall ordninger med hybridpensjon

De første hybridordningene ble inngått i 2015 og ved utgangen av 2017 var det litt over 13 000 arbeidstakere som var omfattet av slike ordninger. Det ble i 2017 innbetalt 566 millioner til alderspensjonsrettigheter til hybridordninger (ordninger etter tjenestepensjonsloven)

Omdanning fra foretakspensjon til innskuddspensjon

I løpet av årene fra 2010 - 2017 har nesten 5 500 ordninger blitt omdannet fra foretakspensjonsordninger til innskuddsordninger. 

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker