Permittering og nedbemanning

Som arbeidsgiver kan ulike forhold føre til at man blir nødt til å benytte seg av permittering eller nedbemanning. Her får du vite hvordan du som leder skal gå frem og hvilke regler du må forholde deg til.

Fakta

Permittering:

Der man ikke kan sysselsette arbeidstakerne i en begrenset periode kan man permittere.

 

Under permitteringen er man fortsatt ansatt i bedriften, med rett og plikt til å møte på jobb når bedriften igjen får arbeid.

 

Nedbemanning:

Dersom det for mange ansatt i forhold til arbeidsmengden, kan arbeidsgiver gjennomføre nedbemanning etter reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 15.

 

Dersom arbeidsgiver må si opp flere enn 10 arbeidstakere i løpet av 30 dager, er det egne regler om såkalte masseoppsigelser i § 15-2.

Ofte stilte spørsmål

question_answer Hvor lang er varselfristen ved permittering?

question_answer Hvor lenge kan arbeidstaker være permittert uten lønn?

question_answer Hvor mange dager må arbeidsgiver betale lønn i starten av permitteringen?

question_answer Hvor mye må arbeidstaker være permittert for å få rett på dagpenger?

Skjemaer