Kostnader ved permittering

Arbeidsgivere må betale lønn i varslingsperioden og i 15 dager fra dagen permitteringen trer i kraft. Les mer i artikkelen.

Det er ikke gratis å permittere. Du må betale lønn i varslingsperioden på 14 dager, hvor ansatte skal jobbe som normalt.

I tillegg er det en lovregulert (Lov om lønnsplikt under permittering § 3) arbeidsgiverperiode (også kalt lønnspliktperiode) fra den dagen permitteringen trer i kraft. Fra 1. januar 2019 er arbeidsgiverperioden 15 arbeidsdager.

Fra 1. januar 2019 reduseres perioden man kan permittere uten lønn fra 49 til 26 uker over en løpende 18 måneders periode (78 uker).

Arbeidsgiverperioden er:

  • 15 arbeidsdager uavhengig av permitteringsgrad, ved hver ny permittering


De fleste arbeidsgivere prøver å organisere permitteringen slik at det blir minst 50 %, for ellers får ikke den ansatte dagpenger fra NAV.

Med arbeidsdager menes de dager den ansatte skulle arbeidet om permittering ikke hadde blitt iverksatt. Det vil si at ved starten av permittering er kostnaden normalt 5 ukers lønn fra varsel om permittering til lønn stoppes.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker