Alle artikler

Lønnsplikt ved permittering

Dette koster det en arbeidsgiver å permittere en ansatt.

Slik er fremgangsmåten i en permitteringsprosess

Hva er saklig grunn for permittering og hvordan går du frem?

Strategi og plan for nedbemanning

Råd og tips om hva arbeidsgiver bør tenke på i en nedbemanningsprosess.

Hvem skal gå ved en nedbemanning?

Vurderingen rundt bedriftens behov og ulempen for den ansatte kan være utfordrende.

Varsel om permittering

Hvilke varslingsfrister gjelder og hva må varselet om permittering inneholde?
Totalt 5 artikler