Tema: Ferie

Spørsmål relatert til ferie er noe mange ledere ofte må svare på. Hvem bestemmer når ferien skal tas ut og kan man overføre ferie til neste år? Hvordan håndterer man sykdom i ferien og i oppsigelsestiden?

Med abonnement får du tilgang til:

Interaktivt verktøy: Fyll inn selv og beregne feriepengene.

 Kjøp tilganG til Interaktive VERKTØY

Ofte stilte spørsmål

question_answer Arbeidstaker avvikler ferie i påskeuken – hvor mange feriedager er brukt?

question_answer Arbeidstaker har fem feriedager igjen på slutten av året. Kan arbeidstaker kreve å få utbetalt disse fem dagene?

question_answer En arbeidstaker som er 50 prosent sykmeldt avvikler ferie en uke – hvor mange feriedager er brukt?

question_answer Får man feriepenger av sluttpakke?

question_answer Har arbeidstaker rett til feriepenger av bonus som utbetales alle arbeidstakere pga gode resultater?

question_answer Har arbeidstaker som går ut i en permisjon rett til å få utbetalt sluttoppgjør på feriepengene?

question_answer Har deltidsansatte rett på like mange feriedager som heltidsansatte?

question_answer Hva regnes som opptjeningsår og ferieår?

question_answer Hvem bestemmer tidspunktet for ferieavvikling?

question_answer Hvem gjelder ferieloven for?

question_answer Hvor mange feriedager har arbeidstaker krav på?

question_answer Hvor mye ferie kan overføres til neste år?

question_answer Hvor mye feriepenger har arbeidstaker rett på?

question_answer Hvordan beregnes feriepengene?

question_answer Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å avvikle 5 uker ferie på sommeren?

question_answer Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å avvikle ferie i foreldrepermisjonen?

question_answer Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å avvikle ferie i oppsigelsestiden når arbeidsgiver sier opp?

question_answer Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å avvikle ferie i oppsigelsestiden når arbeidstaker sier opp?

question_answer Kan arbeidstaker avvikle en halv feriedag?

question_answer Kan arbeidstaker kreve å avvikle ferie i foreldrepermisjonen?

question_answer Kan arbeidstaker kreve å få avvikle ferie i oppsigelsestiden?

question_answer Kan arbeidstaker kreve å få overført noe ferie til neste år ved sykdom?

question_answer Kan arbeidstaker kreve å kun avvikle ferie på arbeidsdager?

question_answer Kan arbeidstaker med fast månedslønn kreve å få utbetalt feriepengene i januar?

question_answer Kan arbeidstaker over 60 år kreve å få delt opp den ekstra ferieuken vedkommende har rett på?

question_answer Kan arbeidstaker over 60 år velge tidspunktet for ekstraferien selv?

question_answer Kan arbeidstaker som skal slutte i virksomheten kreve å få feriepengene utbetalt året etter at vedkommende skal slutte?

question_answer Kan en arbeidstaker kreve å få utsatt ferie dersom vedkommende har sykt barn i ferien?

question_answer Må arbeidsgiver betale feriepenger av sykepenger i arbeidsgiverperioden?

question_answer Må arbeidstaker avvikle all ferien?

question_answer Skal det beregnes feriepenger av utbetalinger som gjelder dekning av utgifter til bilhold, kost og losji?

Med abonnement får du tilgang til:

Interaktivt verktøy: Fyll inn selv og finn ut om arbeidstaker har krav på ny ferie og/eller utsatt ferie

 Kjøp tilganG til Interaktive VERKTØY