Alle artikler

Ferie i oppsigelsestiden

Slik håndterer du restferien til en ansatt som er i oppsigelsestid.

Hvor mye ferie har man krav på?

Her finner du reglene knyttet til ferieavvikling i ulike situasjoner.

Når skal ferien tas?

Er det uenighet om tidspunktet for ferieavviklingen er det leder som har siste ord.

Overføring av ferie

Hovedregelen er at ferie skal avvikles hver ferieår. Men i noen tilfeller kan ferie også overføres til neste år.

Sykdom i ferien

Disse vilkårene må være oppfylt for at en ansatt kan kreve utsatt ferie på grunn av sykdom.
Totalt 5 artikler