Tema: Permisjoner og fri

Arbeidsmiljøloven gir ansatte rett til fri ved flere anledninger. Her får du svar på hvilke situasjoner det gjelder og om arbeidstaker har krav på lønn eller ikke.

Ofte stilte spørsmål

question_answer Har arbeidstaker krav på fri når barnet begynner i barnehage?

question_answer Har arbeidstaker rett til fri på barnets første skoledag?

question_answer Har en gravid arbeidstaker rett til fri med lønn under svangerskapsundersøkelser?

question_answer Har far rett på to uker fri med lønn i forbindelse med fødsel?

question_answer Hva er aldersgrensen for rett til fri i forbindelse med barns og barnepassers sykdom?

question_answer Hva skal til for at arbeidstaker kan kreve lønnet ammefri?

question_answer Kan arbeidstaker kreve ulønnet permisjon etter permisjonen med foreldrepenger?

question_answer Kan arbeidstaker nektes utdanningspermisjon der utdanningen ikke er relevant for arbeidsgiver?