Slik sørger du for et godt HMS-arbeid

Alle virksomheter er pålagt å jobbe systematisk med HMS-arbeidet. Her blir du kjent med kravene i regleverket og du får råd som kan bedre HMS-arbeidet i din virksomhet.

Fakta

Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhet i virksomheter (Internkontrollforskriften) stiller krav om at mange virksomheter skal kunne dokumentere at det drives et systematisk HMS-arbeid i virksomheten.

Det er § 5 i forskriften som danner grunnlag for hele arbeidet med å systematisere internkontrollen, og i stikkordsform kan vi oppsummere § 5 slik:

  • følge aktuelle lover og forskrifter

  • gi opplæring i internkontrollsystemet

  • arbeidstakerne skal medvirke

  • fastsette mål for arbeidet

  • oversikt over organisasjon og ansvarsforhold for HMS

  • kartlegge, risikovurdere farer og problemer og utarbeide handlingsplaner

  • kontrollere forholdene og håndtere avvik

  • systemet må revideres/gjennomgås

Ofte stilte spørsmål

question_answer Er det lovpålagt med årlig helsekontroll for arbeidstakere?

question_answer Gjelder krav om risikovurdering kontorbedrifter?

question_answer Har arbeidsgiver noe ansvar for psykososialt arbeidsmiljø og trivsel på jobb?

question_answer Hva er det egentlig som skal kartlegges og vurderes mht. risiko?

question_answer Hvilke arbeidstakere har krav på å få dekket utgifter til databriller av arbeidsgiver?

question_answer Kan arbeidsgiver sette et maksbeløp for dekning av utgifter til databriller?