Fra fagperson til leder

Å gå fra å være fagperson til leder kan by på flere ulike utfordringer. Her får du tips til hvordan du skal takle overgangen.

Ledelse innebærer blant annet å få jobben gjort gjennom andre, og ikke gjøre alt selv. Dette kan være utfordrende for deg som dyktig fagpersonen som blir leder, og dermed vet hvordan du kan gjøre oppgaven best og raskest selv. Men skal du gå fra å være fagperson til å bli en god leder, er du nødt til å unngå å havne i denne fella.

Kan by på utfordringer

Som fagperson utfører du spesifikke oppgaver, som du kjenner godt, og vet når de er gjennomført riktig. Som leder må du være opptatt av helhet, og sørge for at oppgaver blir gjennomført av andre. Du har ikke «hånden på rattet» på samme måte som når du var fagperson, men må sørge for at «hele bilen» virker som den skal.

Det er viktig å delegere og sørge for at de ansatte vet hva som skal gjøres, og at du både støtter, utfordrer og kontrollerer at oppgavene blir utført. 
Hvor detaljert du må følge opp, vil være avhengig av type oppgave, virksomhet og den enkelte ansatte.
Som fagperson Som leder 
Gjøre oppgaven best mulig selv Lede andre til å utføre oppgaven best mulig
 Utføre spesifikke oppgaver Sørge for at helheten fungerer
Jobbe effektivt som individ Organisere og legge til rette for effektivitet
Være "én i gjengen" Tørre å lede og evt. ta upopulære avgjørelser

Ha fokus på lederskap

Det er viktig at du går inn i rollen som leder. Hvis du fortsetter å opptre som fagperson kan du fort risikere å bli en mindre god leder, som bruker mer tid og oppmerksomhet på faget enn på lederskap.

Du kan ikke være «en i gjengen» på samme måte som tidligere, men må evne å ta tak i hele organisasjonen, og evne å ta (upopulære) beslutninger. Med et for stort fokus på fag, risikerer man å overstyre medarbeideren og gjøre deres jobb, i stedet for å styrke den enkelte, og bidra til helheten i organisasjonen. En god leder gjør ikke alt selv, men utvikler sine medarbeidere til å mestre og levere.

Samtidig har du en unik bakgrunn som leder, fordi du kjenner faget og du kjenner organisasjonen. Dette gjør at du vet hvor utfordringene kan komme, og du må evne å ta tak i disse fra lederperspektiv (helikopterperspektiv) og ikke for detaljert.

Fra buddy til boss

Noen vil også oppleve forventninger til at du som har blitt leder tar tak i ting man snakket om rundt lunsjbordet som kollega. Som leder har du innsyn i saker (bl.a personalsaker) som du ikke hadde tidligere og du har et større ansvarsområde hvor det kan være motstridende interesser. Nå har du kanskje også fått økonomisk ansvar, og det betyr at du må prioritere i enda større grad enn tidligere.

Noen ganger kan det også være flere enn du som søkte lederjobben, og ansatte som du nå har blitt leder for, er misfornøyde med at du fikk jobben og ikke dem. Da kan det være greit å la skuffelsen synke, men du kan ikke la dette skure og gå.

For å unngå kos med misnøye, og at dårlig stemning får utvikle seg, må du ta tak i saken og tørre å lede. Det kan ha vært flere godt kvalifiserte søkere, men du ble valgt til lederjobben. Det kan bli nødvendig å kalle inn en eller flere ansatte til en samtale. Vær tydelig på at dette ikke kan fortsette, og at du gjerne vil ha de med på laget videre.

Viktige tips på veien til å bli en god leder

  • Erkjenn og håndter at mennesker er forskjellige (kjenn dine ansatte)
  • Bygg nye relasjoner og finn gode arbeidsmåter
  • Etablere og utøv autoritet (styring, kontroll og delegering)
  • Klargjør krav og forventninger
  • Kommunikasjon er ditt viktigste lederverktøy
  • Lede en gruppe – få folk til å jobbe sammen
  • Skap trivsel og entusiasme – på og for jobben

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker