Kunsten å gi god feedback

Feedback handler ikke bare om å gi ris eller ros. Feedback handler om å speile det du ser i andre mennesker.
For å være en god leder er det viktig at du ser og anerkjenner dine ansatte. Å få tilbakemeldinger betyr at du den enkelte blir sett og hørt – noe som er nødvendig for å vite hvor man står og for å kunne gjøre en god jobb. 

Fra usikre til trygge ansatte

De fleste vil gjerne ha flere tilbakemeldinger på jobben de utfører. Hva er bra, og hva kunne vært gjort enda bedre eller eventuelt løst på en annen måte?

Deltakelse i arbeidslivet handler i mange tilfeller om å prestere og prestasjon kan være knyttet til usikkerhet - vil jeg lykkes? Har jeg gjort jobben eller oppgaven på en god måte?


Selv om behovet for å gi og få tilbakemeldinger er grunnleggende, får det ofte for lite fokus. En leder som klarer å lage gode arenaer for å gi og få feedback, vil ofte få mye igjen i form av tryggere ansatte som tør å stole på egne ferdigheter.


Feedback dreier seg ikke bare om å gi ris og ros. Å gi feedback handler om å speile det du ser i andre. Gjennom å gi gode tilbakemeldinger bekrefter du at du ser og verdsetter medarbeideren. Du viser at du er en person det er trygt å være sammen med og at den andre kan slappe av og være seg selv.

Bruk kikkertsikte når du skal gi feedback

Selv om korrigerende tilbakemeldinger er nyttig, er behovet for positive tilbakemeldinger gjerne størst. Det å gi skryt når en kollega eller medarbeider har prestert bra er bare en liten del av det å gi en god tilbakemelding. Det handler om å vise både i ord og handling at vi setter pris på vedkommende og det arbeidet som er gjort.

Derfor er det nødvendig å ha et rikt repertoar av måter å gi tilbakemelding på, slik at du kan gjøre det på en måte som fører til at kollegaer og medarbeidere vokser (enda) mer.

En vinkling kan være å bruke «kikkertsikte» i forbindelse med tilbakemeldinger. Det betyr at du med hensikt kun setter fokus på det du liker eller verdsetter hos andre. Da kan du velge å ignorere det du ikke setter så stor pris på.

Å bevisst velge å ha et positivt fokus kan gi deg overraskelser på veien fordi alle mennesker har noe godt å tilby.

Tips og råd for å gi god feedback

Det er nødvendig å bruke intuisjonen og sunn fornuft, når man skal gi en tilbakemelding. Du må føle deg frem. Mennesker er ulike og ulike situasjoner krever forskjellige typer tilbakemelding.

Det er imidlertid noen generelle råd som kan være nyttig å tenke på:
 • Du må mene det du sier

 • Det er vanskelig å lyve. Det er lettere å gi troverdig tilbakemelding når du mener hva du sier.
 • La ord bli fulgt av handling

 • Ord virker best når det man sier får konsekvenser i praksis.
 • Overrask og vær kreativ

 • Tilbakemeldinger som er uventede og overraskende, blir ekstra gode.
 • Repeter

 • En god ting kan ikke gjentas for ofte. Å høre noe flere ganger gir en bekreftelse på at det er sant. En fordel med å gi en skriftlig tilbakemelding: Mottakeren kan lese tilbakemeldingen flere ganger…
 • Ikke overdriv!

 • Hvis man overdriver feedback og ros, så blir det mindre troverdig og effekten reduseres. Positiv tilbakemelding må nyanseres, og fremstå tydelig og realistisk for å gi effekt.
 • Hold en passende avstand

 • Folk ønsker å bli behandlet med empati, men vil ikke bli invadert. Hvor grensen går mellom det å vise empati og bli for invaderende er person- og situasjonsavhengig og må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker