Medarbeiderengasjement

Å ha engasjerte medarbeidere er et sunnhetstegn for en virksomhet og en viktig faktor for å sikre fremtidig utvikling og gode endringsprosesser.

Å ha engasjerte medarbeidere er et sunnhetstegn for en virksomhet og en viktig faktor for å sikre fremtidig utvikling og gode endringsprosesser.
Når ansatte opplever at de er involvert og føler de har et eierskap til oppgavene sine, vil også engasjement øke betydelig.

Må ha fokus på inkluderende arbeidsliv

På dagens arbeidsmarked finnes det mange forskjellige aldersgrupper og en uensartet miks av kjønn, raser, kulturer og seksuell orientering. Det er også mange typer ansettelsesforhold; heltid, deltid, innleie og ansatte som jobber hjemme. I tillegg kan folk jobbe sammen selv om de sitter på ulike steder i verden.

Men til tross for dette viser undersøkelser at få selskaper har et arbeidsmiljø der alle ansatte blir sett og respektert. Dette er en utfordring for alle virksomheter i en verden som er i kontinuerlig og rask endring.

Nytt forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Ifølge Deloittes verdensomspennende undersøkelse har mange virksomheter begynt å tilpasse den nye tiden ved å utvikle et nytt forhold mellom arbeidsgivere og ansatte. Dette har sin bakgrunn i den digitale utviklingen som har medført at vi i dag enkelt kan finne og utforske nye jobber eller nye selskaper på nett.

På mange måter kan man du si at ansatte, i hvert fall innenfor visse bransjer, alltid er på utkikk etter nye jobbmuligheter. Denne nye virkeligheten betyr at arbeidsgivere hele tiden må tenke på hvordan de kan legge til rette for at ansatte opplever jobben som meningsfylt og givende.

Nødvendig med nye verktøy

De fleste selskaper som ønsker å måle hvor engasjerte medarbeiderne er,  nøyer seg med å gjøre dette én gang i året. Ulempen med dette er at man kun «kikker i bakspeilet». 

Her bør virksomheten heller ta i bruk verktøy som gir ledere kontinuerlig og oppdatert informasjon om de ansattes engasjement. De ansatte må kunne gi tilbakemeldinger på hvordan de opplever kvaliteten på lederskap, samarbeid og arbeidsmetoder. 

Slike systemer for å gi tilbakemeldinger vil fungere som et forum de ansatte kan bli hørt, mens arbeidsgiver på sin side får innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer i virksomheten.

Hvorfor er medarbeiderengasjement viktig?

Ifølge Deloitte er det hovedsakelig tre faktorer som medfører at flere virksomheter har et økende fokus på ansattes engasjement:
  1. Det er hard konkurranse om å tiltrekke seg og beholde unge talenter, såkalte millennials*.
    Det er et vanlig trekk at unge også er mindre lojale mot bedrifter enn de var tidligere. Man ser sin personlige karriereutvikling som viktigere.
  2. På grunn av digitaliseringen har virksomheter et stort behov for å tiltrekke seg og beholde arbeidstakere med teknisk og annen unik spisskompetanse.
  3. På grunn av sosiale medier er virksomhetens profil og omdømme i dag mer åpen og gjennomsiktig. Det fører til at arbeidssøkere nå raskt og enkelt kan gjøre seg opp en mening om et selskap regnes som godt arbeidssted eller ikke.
* Millenniumsgenerasjonen (etter engelsk millennials) er et begrep som brukes om generasjonen født mellom begynnelsen av 1980-årene og midten av 1990-årene, dvs. den generasjonen som var barn og ungdommer på slutten av 1990-årene og begynnelsen av 2000-tallet, rundt årtusenskiftet.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker