Gaver og frynsegoder

Hva kan du som arbeidsgiver dekke av gaver, frynsegoder og velferdstiltak for ansatte? Og hvilke vilkår må være oppfylt for at du ikke trenger å betale skatt for disse?

Fakta

Gaver og frynsegoder, også kalt natturalytelser, er skattepliktige etter skatteloven § 5-1 første ledd.
For at arbeidsgiver skal kunne gi en naturalytelse skattefritt, må det foreligge konkret unntak fra skatteplikt.

Eksempler på gaver og frynsegoder som ofte faller utenfor skatteplikten kan være:

  • Gaver i arbeidsforhold
  • Personalrabatter
  • Overtidsmat
  • Rimelige velferdstiltak, som trening og firmafester

Ekspempler på frynsegoder som er skattepliktige kan være:

  • Firmabil
  • Forsikringer