Hva skal til for at et velferdstiltak er skattefritt?

Julebord, firmafester, bedriftshytte og medlemskap på treningssenter? I denne artikkelen får du vite hvilke velferdstiltak som er skattefrie og hvilke som er skattepliktige.
Velferdstiltak er tiltak som tar sikte på å stimulere til arbeidsinnsats og øke trivsel, samhørighet og ansvarsbevissthet i bedriften. Slike tiltak retter seg derfor innad mot personer som er tilknyttet bedriften som ansatte, styremedlemmer og ansatte aksjonærer.

Ansattes fordel ved tiltak i arbeidsforhold kan være skattefri dersom alle følgende vilkår er oppfylt:
 • tiltaket kan karakteriseres som et velferdstiltak i skattelovens forstand
  • henvender seg innad til personer som er knyttet til virksomheten
  • har til hensikt å øke trivsel og samhørighet på arbeidsplassen, oftest i form av fellesarrangement
 • ytelsen består av en naturalytelse
  • dette innebærer at det er arbeidsgiver som skal arrangere tiltaket og stå for innkjøp av varer og tjenester som skal brukes
 • tiltaket er rimelig
  • om velferdstiltaket er vanlig i arbeidslivet
  • verdien av det enkelte velferdstiltak
  • om summen av de enkelte velferdstiltak som mottas av en ansatt i løpet av året er av mindre økonomisk verdi
 • tiltaket er for alle eller en betydelig gruppe av de ansatte
  • dette betyr ikke at alle ansatte må tilbys et velferdstiltak av samme type på samme tidspunkt

I tillegg til alle ansatte i virksomheten med ledsager, kan skattefrie velferdstiltak omfatte eier, styremedlem, ansatt aksjonær samt deltids- og korttidsansatte. 

Eksempler på skattefrie velferdstiltak:
 • tilstelninger som felles julebord og firmafester
 • drift av bedriftshytte
 • drift av kantine der de ansatte selv betaler minst for kostnaden til råvarer
 • støtte til bedriftsidrettslag som benyttes til organisert bedriftslagidrett 
 • fellesarrangementer som fotballkamp, teater, konsert eller opera
 • firmaturer med maksimalt to overnattinger

Eksempler på tiltak som ikke kan anses som skattefrie velferdstiltak:
 • vederlagsfri benyttelse av virksomhetens båt, campingvogn o.l.
 • støtte til påmeldingsavgifter til individuelle sykkelritt, mosjonsløp eller skirenn
 • fellesarrangementer som ikke alle eller en betydelig gruppe av de ansatte har mulighet til å gjennomføre, for eksempel fallskjermhopping eller avansert fjellklatring
 • dekning av medlemskap på helsestudio

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker