Skatt på gaver til ansatte

For at ansatte skal kunne motta gaver fra arbeidsgiver skattefritt må visse vilkår være oppfylt. Se oversikt i artikkelen.

Gaver i ansettelsesforhold

For at ansatte skal kunne motta gaver fra arbeidsgiver skattefritt må følgende vilkår være oppfylt:
 • det må være ledd i en generell gaveordning, det vil si at alle ansatte skal motta gaver på like vilkår
 • gaven må bestå av noe annet en pengebeløp
  •  gavekort som ikke kan innløses i kontanter aksepteres
 • gaven må gis ved spesielle anledninger og innenfor bestemte grensebeløp, jf. tabellen nedenfor


Anledning

Skattefritt for gaver til en verdi inntil

Lang og tro tjeneste - 20 års tjenestetid og deretter hvert 10. år

Kr 8 000 for en eller flere gaver. Bare gaver fra arbeidsgiver

Jubileum - Virksomheten har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25

Kr 4 000 for en eller flere gaver. Fribeløpet gjelder samlet fra arbeidsgiver og tredjeparter

Jubileum - Arbeidstaker gifter seg

Kr 4 000 for en eller flere gaver. Fribeløpet gjelder samlet fra arbeidsgiver og tredjeparter

Jubileum - arbeidstaker fyller 50 år og deretter hvert 10. år

Kr 4 000 for en eller flere gaver. Fribeløpet gjelder samlet fra arbeidsgiver og tredjeparter

Jubileum - Arbeidstakeren slutter, av annen grunn enn å bli pensjonist, etter minst 10 år i virksomheten

Kr 4 000 for en eller flere gaver. Fribeløpet gjelder samlet fra arbeidsgiver og tredjeparter

Jubileum - Arbeidstakeren går av med pensjon

Kr 4 000 for en eller flere gaver. Fribeløpet gjelder samlet fra arbeidsgiver og tredjeparter

Uten spesiell anledning

Kr 2 000 for en eller flere gaver. Fribeløpet gjelder samlet fra arbeidsgiver og tredjeparter
Oppmerksomhetsgaver Ca  pr. gang

Gaver utenfor arbeidsforhold

Gaver til kunder, leverandører eller andre forretningsforbindelserer som hovedregel skattepliktig inntekt. Det er den formelle arbeidsgiver som har ansvaret for å innrapportere, trekke skatt og beregne arbeidsgiveravgift av gaver som ansatte mottar fra slike tredjeparter (nytt fra 2019).

Små og ubetydelige gaver faller likevel utenfor beskatning etter ligningspraksis. Dette kan dreie seg om reklamegjenstander av ubetydelig verdi, som f.eks.
 • t-skjorter
 • penner
 • korketrekkere
 • usb-penner
 • luer
 • o.l.

Med ubetydelig verdi menes et beløp på ca .

Erkjentlighetsgave for enkeltstående arbeidsprestasjoner utført av andre enn virksomhetens ansatte regnes ikke som skattepliktig inntekt for mottakeren når verdien av gaven ikke overstiger kr 500. Det er en forutsetning for skattefritaket at gaven består av en naturalytelse og at det ikke er avtalt eller forutsatt noe vederlag i tillegg til gaven.

Slike erkjentlighetsgaver vil f.eks. kunne gjelde gaver som gis for utførte tjenester, avholdte foredrag o.l. når det ikke er avtalt eller forutsatt noe vederlag. Det er en forutsetning for skattefritaket at arbeidsprestasjonen ikke utgjør en del av et fast eller regelmessig arbeids- eller oppdragsforhold.

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi

Skattefritaket nedenfor gjelder både i og utenfor arbeidsforhold.

Gaver av ubetydelig verdi ved oppmerksomheter faller også utenfor beskatning etter ligningspraksis. Dette kan f.eks. dreie seg om:
 • blomster
 • konfekt
 • kranser ved dødsfall
 • o.l.

Med ubetydelig verdi menes et beløp på ca .

Anledninger denne regelen kan benyttes er når det skjer noe i en persons liv, for eksempel at man får barn, mister noen nære eller legges inn på sykehus.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker