Slik belønner du ansatte uten å øke lønnen

Det å gi ansatte som presterer bra høyere lønn er kanskje det eldste trikset i boken. Men penger er ikke alt og for mange oppleves det minst like motiverende å bli belønnet på andre måter.

Er det lite rom for å gi en god medarbeider økt lønn, kan det være et godt alternativ å tilby et skattefritt frynsegode.

For den ansatte vil en slik løsning medføre at det ikke blir skatt på ytelsen, men samtidig vil det ikke opptjenes pensjonspoeng, feriepenger eller sykepengerettigheter.

LES OGSÅ: Hva skal til for at et velferdstiltak er skattefritt?

For arbeidsgiver medfører skattefrie frynsegoder at det ikke skal beregnes arbeidsgiveravgift og feriepenger, og samtidig gis det skattemessig fradrag. En ulempe kan være at det krever mer administrasjon enn en ordinær kontant lønnsutbetaling.

Liste over de beste skattefrie frynsegodene

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no for å lese mer om de ulike frynsegodene!

1. Utdanning add

Arbeidsgivers dekning av utdanning kan være skattefri hvis utdanningen gir kompetanse som kan nyttes i nåværende eller fremtidig stilling hos nåværende arbeidsgiver.

Det kan på visse vilkår skattefritt dekkes inntil 4 semestre, maksimalt 20 måneder, og man kan da få dekket utgifter til studieavgift, eksamensavgift, bøker og annet materiell samt evt. reisekostnader man måtte ha for å bo borte fra hjemmet.

2. Gratis massasje add

Tiltak for å forebygge skader og sykdom som kan oppstå i forbindelse med arbeidet, er ikke skattepliktig.

Det betyr at bedriften kan finansiere massasje som forebyggende behandling for alle som har belastende arbeidsoppgaver, så lenge det skjer på jobben og utføres av en fagperson, samt er tilrettelagt.

3. Trening add

Egne trimrom og innleie av instruktør på arbeidsplassen, er skattefritt.

Dersom jobben betaler ansattes medlemskap i helsestudio, vil dette være skattepliktig, men hvis arbeidsgiver arrangerer felles treningsopplegg for alle ansatte i et helsestudio, er det ikke skattepliktig. Det kan løses enten ved at jobben arrangerer felles gruppetimer i et helsestudio, leier deler av helsestudioet i en viss tidsperiode.

Arbeidsgivers tilskudd til bedriftsidrettslag er skattefritt, hvis det benyttes til rimelige velferdstiltak.

4. Billigere kantine add

Rimelig mat i kantinen regnes som et rimelig velferdstiltak. Det er ikke skattepliktig så lenge ansattes bidrag dekker arbeidsgivers utgifter til råvarer.

Kaffe, te, melk, juice, frukt o.l. kan dekkes helt gratis uten at det utløser skatteplikt.

5. Personalrabatt add

Det kan skattefritt gis rabatt på inntil kr 8 000 for varer og tjenester som virksomheten selv omsetter. Dette er et årlig fribeløp.

6. Avis add

Fordel ved privat tilgang til en eller flere aviser eller nyhetstjenester dekket av arbeidsgiver er ikke skattepliktig når det foreligger tjenstlig behov for den ansatte til å disponere tjenesten.

Skattefritaket gjelder både elektronisk tilgang og tilgang til papiraviser mv., og uavhengig av antall. Det gjelder også uavhengig av om skattyter har tilgang på arbeidsstedet, fritiden eller begge deler.