Lønn og andre utbetalinger

Her får du som leder svar på de spørsmålene du kan ha knyttet til skattplikt på lønn, pensjoner, erstatninger og feriepenger. 

Ofte stilte spørsmål

question_answer Har en deltidsansatt rett på overtidstillegg for alt arbeid ut over sin deltidsstilling?

question_answer Har en timelønnet arbeidstaker krav på lønn på helligdager?

question_answer Hva har arbeidstaker rett på i nattillegg og søndagstillegg?

question_answer Hvor stort overtidstillegg har arbeidstaker rett på etter arbeidsmiljøloven?

question_answer Hvordan skal månedslønn beregnes der arbeidsavtalen oppgir en årslønn?

question_answer Kan arbeidsgiver trekke arbeidstaker i lønn hvis det er utbetalt for mye?

question_answer Kan arbeidstaker kreve å få utbetalt forskudd på lønn?

question_answer Må vi lønnsinnberette lønn til en utenlandsk arbeidstaker som jobber for oss i Norge?

question_answer Vi skal ansette en utenlandsk arbeidstaker som skal arbeide for oss i Norge. Må vi betale arbeidsgiveravgift av vedkommendes lønn?