Hvordan kan arbeidsgiver dekke reiseutgifter?

Skal man følge statens satser for diett og kilometergodtgjørelse eller gi refusjon ved innlevering av bilag? I denne artikkelen kan du lese om de ulike alternativene.
Arbeidstakere har ingen lov- eller forskriftsbestemt rett til å få dekket reiseutgifter, selv om de pådras i yrket. Dette er noe som arbeidsgiver og arbeidstaker må avtale. Her følger noen av de mest vanlige måtene å dekke reiseutgifter på:

Statens særavtaler (statens satser)

I staten er man pliktig til å følge statens særavtaler for reiser. Det er to sentrale avtaler som regulerer reisevirksomhet og utgiftsdekning, og det er "Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands" og "Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge". Her er det lagt opp til at kost dekkes ved utbetaling av diettgodtgjørelse, kjøring med egen bil ved utbetaling av kilometergodtgjørelse og ellers er det stort sett refusjon ved innlevering av bilag.

Dekning etter Skattedirektoratets forskuddssatser

Ved å inngå en avtale om å utbetale godtgjørelser etter Skattedirektoratets forskuddssatser, vil man til enhver tid kun utbetale det som er trekkfritt. Den store forskjellen mellom denne varianten og statens satser er at forskuddssatsen for diettgodtgjørelse og kilometergodtgjørelse er lavere. Ellers er det tilnærmet likt med tanke på beregning av døgn, måltidstrekk og innlevering av reiseregning.

Dekning etter bilag (reise på regning)

Dette er kanskje den enkleste varianten. Utgifter til kost, transport og overnatting refunderes ved at den ansatte leverer bilag og en utleggsoppstilling. Hvis refusjonen er innenfor det som kan dekkes skattefritt vil den være fritatt fra innrapportering.

En kombinasjon av ovennevnte alternativer

Det er ikke uvanlig at man kombinerer utgiftsgodtgjørelser som diett, kilometergodtgjørelse eller nattillegg med refusjon etter bilag. Skattemessig er dette helt i orden, men man må for eksempel huske på å gjøre måltidsfradrag i dietten hvis enkelte måltider refunderes etter regning. 

Andre måter å dekke reiseutgifter på

- Tariffavtaler eller
- bedriftsinterne avtaler.

Regler, satser og vilkår 

For å lese mer detaljert om hvilke satser og vilkår som gjelder i statens særavtaler og i skattereglene, henvises det til vår artikkel "Dekning av transport, kost og losji".

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker