Håndtering av lønn ved dødsfall

Dette må du som arbeidsgiver vite om reglene for håndtering av lønn ved dødsfall.

Lønn og feriepenger opptjent og utbetalt før dødsfallet

Lønn og feriepenger som er opptjent og utbetalt før dødsfallet anses som vanlig lønn og er skattepliktig i sin helhet.

Det samme gjelder lønn og feriepenger som utbetales etter dødsfallet, men der avdøde hadde faktisk og rettslig adgang til å få beløpet utbetalt før dødsfallet.

Lønn og feriepenger opptjent før men utbetalt etter dødsfallet

Lønn og feriepenger som utbetales etter dødsfallet og som avdøde ikke hadde faktisk eller rettslig krav på å heve før dødsfallet er skattepliktig som alminnelig inntekt. Beløpet regnes ikke som personinntekt. Arbeidsgiver skal ikke trekke skatt og ikke betale arbeidsgiveravgift av disse beløpene.

Slike utbetalinger kan f.eks. bestå av:

  • opptjent lønn for dødsmåneden når lønningsdato faller etter dødsdato

  • feriepenger opptjent i dødsåret

  • feriepenger opptjent året før dødsåret, men som ikke har forfalt på grunn av ferie til gode

Lønn og feriepenger som utbetales etter dødsfallet og som avdøde ikke har faktisk eller rettslig krav på å heve før dødsfallet er en trekkfri ytelse. Men det vil bli utlignet 22 % skatt ved skatteoppgjøret. Dersom det er praktisk mulig for arbeidsgiver er det god personalpolitikk å gjøre arvinger/dødsbo oppmerksom på at det vil bli utlignet skatt på denne utbetalingen, selv om ytelsen er trekkfri. Dersom arvinger/dødsbo ønsker det, kan arbeidsgiver legge inn et frivillig forskuddstrekk som dekker skatten på ytelsen for å unngå restskatt ved skatteoppgjøret.

Etterlønn

Med etterlønn menes utbetalinger som avdøde ikke har opptjent før dødsfallet. Dette kan dreie seg om rene gaver eller støtte i en overgangsperiode. Det foreligger ingen lovbestemt plikt til å utbetale etterlønn, men plikten kan være hjemlet i tariffavtaler eller i individuelle arbeidsavtaler. Enkelte arbeidsgivere utbetaler også etterlønn av eget tiltak uten at de har plikt til å gjøre det.

Etterlønnen som ligger innen 1,5 G er skattefri (Grunnbeløpet i folketrygden er pr. i dag Sats: Andre - Grunnbeløpet()), jf. skatteloven § 5-40, første ledd.

Etterlønnen som eventuelt overstiger 1,5 G er skattepliktig, jf. skatteloven § 5-40, første ledd. Arbeidsgiver må trekke skatt av slik etterlønn.

Arbeidsgiver skal ikke betale arbeidsgiveravgift av etterlønn. Dette gjelder både den skattefrie og ev. skattepliktig del.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker