Telefon og bredbånd

Arbeidsgivers dekning av mobiltelefon og bredbånd er en skattepliktig fordel for arbeidstaker. I denne artikkelen får du en innføring i regelverket.

Skatteplikt

Arbeidsgivers dekning av mobiltelefon og bredbånd er en skattepliktig fordel for arbeidstaker, forutsatt at arbeidstaker har tilgang til privat bruk av tjenesten utenfor sin ordinære arbeidssituasjon. 

Begrenset privat bruk av fasttelefon og bredbånd på arbeidsstedet blir ikke beskattet i ligningspraksis.

Dersom vilkårene nedenfor er oppfylt skal den skattepliktige fordelen fastsettes etter en sjablonregel. Disse vilkårene er:
  • arbeidstaker har tjenstlig behov for mobiltelefon/bredbånd
  • arbeidstaker har tilgang til privat bruk av tjenesten utenfor ordinær arbeidssituasjon
  • arbeidstaker leverer bilagene til arbeidsgiver (ved refusjon) eller arbeidsgiver står som abonnent
Også beredskapstelefoner omfattes av skatteplikten dersom de benyttes utenom ordinær arbeidssituasjon.

Sporadisk bruksadgang

Dersom arbeidstakers adgang til privat bruk av elektronisk kommunikasjonstjeneste skjer helt sporadisk utløses ikke beskatning, jf. forskrift av 19.11.1999 nr. 1158 § 5-12-23 . Sporadisk bruksadgang foreligger dersom begge vilkårene nedenfor er oppfylt:

  • Bruksadgangen ikke overstiger 14 dager i løpet av en 30-dagers periode og

  • Bruksadgangen ikke overstiger mer enn 30 dager i løpet av inntektsåret

Naturalytelse

Når arbeidsgiver står som eier av abonnementet, vil det foreligge en naturalytelse. Arbeidsgiver skal da gjennomføre forskuddstrekk i pr. måned ( : 12). Dette gjelder uansett når fakturaene fra leverandøren mottas og betales. Forskuddstrekk skal gjennomføres når den ansatte har tilgjengelighet til tjenesten, og trekket skal gjennomføres for hele og påbegynte måneder.

Refusjon

Når arbeidstaker står som eier av abonnementet, skal det foretas forskuddstrekk og beregnes arbeidsgiveravgift når arbeidsgiver dekker ytelser innen rammen på  pr. år. Det har ingen betydning hvilken periode fakturaen gjelder. Det skal ikke foretas noen korrigeringer hvis arbeidstaker slutter før utgangen av året.

Kombinasjon av naturalytelse og refusjon

Arbeidstaker får ofte en kombinasjon av naturalytelse og refusjon. Det totale skattepliktige beløpet skal ikke overstige pr. år. Arbeidstaker har f.eks. mobiltelefon som naturalytelse og får refusjon etter bilag for bredbånd i hjemmet. Når dekningen tilsammen når grensen på på årsbasis, stoppes trekket, avgiftsberegningen og innrapporteringen.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker