Personvern i Simployer-gruppen

I Simployer-gruppen behandler vi personopplysninger i flere sammenhenger. De tre hovedområdene er:

 • Åpne nettsteder (som for eksempel simployer.no, infotjenester.no)
  • Her er vi behandlingsansvarlig. Opplysninger som behandles om deg i denne sammenhengen vil være bruksdata ved besøk på våre nettsider og informasjon som du selv sender inn via skjemaer på våre nettsteder. Se for øvrig cookie-erklæringen som angir hvordan vi samler inn og behandler bruksdata på våre nettsteder.
 • Andre nettbaserte tjenester (blant annet Faghjelp/Servicepaket, Leder.no/Ledare.se og Læringsportalen/Lärandeportalen)
  • Her er vi behandlingsansvarlig. Det bety at personvernerklæringen under er gjeldene for hvordan vi behandler personopplysninger om brukere av tjenestene. Eventuelle spesifikke vilkår finnes i denne personvernerklæringen og i brukervilkårene som er tilgjengelig for den enkelte tjeneste.
 • Software som tjeneste (Simployer HRM og Håndbøker).
  • Her er arbeidsgiveren din behandlingsansvarlig og vi er databehandler. I disse tilfellene gjelder din arbeidsgivers egen personvernerklæring. Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan din virksomhet behandler personopplysninger om deg i vår programvare, må du derfor henvende deg til den som er ansvarlig for denne typen opplysninger i din virksomhet.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for åpne nettsteder og andre nettbaserte tjenester fra Simployer-gruppen, i det videre kalt Tjenestene. Simployer Solutions AS (org. no. 921 407 025) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn i Tjenestene. Det gjelder egne databehandleravtaler og personvernvilkår for andre produkter og tjenester levert av Simployer Solutions AS. Ta kontakt med vårt kundesenter for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige tjenester.

Personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre nettsteder (åpne nettsteder)

Vi registrerer og behandler personopplysninger og bruksdata ved bruk av våre nettsteder. Dette inkluderer kontaktinformasjon som du selv angir i skjemaer på våre nettsteder. Vi behandler disse opplysningene for å forbedre og videreutvikle våre tjenester, for å kunne vise relevante annonser og innhold, identifisere kundebehov og sikre at tjenester på våre nettsider skal fungere. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er berettiget interesse.

Se for øvrig vår cookie policy for mer informasjon.

Personopplysninger som behandles i andre nettbaserte tjenester

Vi registrerer og behandler personopplysninger og bruksdata ved bruk av Tjenestene. Dette inkluderer:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Firmaadresse/fakturaadresse
 • Telefonnummer
 • IP-adresse og Cookies (se vår Cookie policy for mer informasjon)
 • Opplysninger om kundeforholdet
 • Dine angitte preferanser, varslinger og kommunikasjonsinnstillinger
 • Brukeratferd i Tjenesten
 • Påloggingsinformasjon

Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er å oppfylle avtalen for den enkelte tjeneste.

Vi kan også benytte denne informasjonen til å kontakte deg om tilhørende tjenester som du ikke har tilgang til. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er berettiget interesse

Hvordan informasjon innhentes?

Når du besøker våre nettsider og andre nettbaserte tjenester bruker vi verktøy for å analysere din bruk av nettsiden. Dette gjøres ved hjelp av informasjonskapsler (cookies) og annen teknologi som analyserer bruk av nettsider. Se vår Cookie-policy for mer informasjon.

Opplysninger innhentes også gjennom skjemaer på våre nettsider og eventuelle opplysninger du selv angir i Tjenestene.

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene de er samlet inn for. Vi beholder også dine personopplysninger i en rimelig periode etter at din og din virksomhets siste samhandling med oss. Dette gjør vi for å kunne levere forventet kundeservice og overholde juridiske forpliktelser etter gjeldene regelverk.

I enkelte tilfeller lagrer vi opplysninger videre, men i anonymisert form. Disse opplysningene er da ikke lenger personopplysninger. Vi bruker denne informasjonen til å videreutvikle og forbedre Tjenestene våre.

Formålet med informasjonen som innhentes

 • For å kunne gi tilgang til Tjenesten
 • For å levere funksjonalitet som er en del av Tjenesten
 • For å kunne sende og vise relevant informasjon
 • For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester
 • For å forbedre og videreutvikle Tjenesten

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon lagres i Tjenesten og behandles i våre støtteverktøy

Hvordan slettes opplysningene?

Vi sletter personopplysninger når vi ikke lenger har behov for disse, og iht. våre interne rutiner. Informasjon slettes også på oppfordring ved å kontakte vårt kundesenter eller via funksjonalitet for sletting i den enkelte tjeneste.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.

Bruk av underleverandører

Vi bruker underleverandører til å levere deler av Tjenesten. Slike underleverandører vil behandle personopplysninger på vegne av oss. Vi har databehandleravtaler med alle underleverandører som sikrer behandling i henhold til våre retningslinjer og gjeldende regelverk.  

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil oppdatere personvernerklæringen ved behov. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på vår nettside.

Rettigheter

Du har flere rettigheter etter personvernregelverket. En oversikt over disse følger under. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, typisk senest innen én måned.

Innsyn: Du har som utgangspunkt rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg

Retting eller sletting: Du har som utgangspunkt rett til å be oss om å rette feilaktige opplysninger om deg og å be oss om å slette personopplysninger om deg.

Begrensning: Du har som utgangspunkt rett til å be oss å stanse ("fryse") behandlingen av personopplysningene dine, f.eks. der du mener at vi behandler personopplysninger om deg ulovlig og du ikke ønsker at vi sletter dem i samsvar med våre sletterutiner før dette er avklart.

Dataportabilitet: Der vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller avtale, har du rett til å be om få overført personopplysninger om deg i et alminnelig, maskinlesbart format.

Protest: Du har som utgangspunkt rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger om deg om din særlige situasjon tilsier det. Du kan også motsette deg at vi bruker opplysninger om deg til markedsføring, som du blant annet kan gjøre ved å benytte lenken som er inkludert i hver epost.

Klage til Datatilsynet: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Vi vil sette pris på om du kontakter oss først, slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

Kontaktinformasjon

Telefon 69 97 17 00
infono@simployer.com
Simployer AS, Kalnesveien 5, 1712 Grålum

Har du spørsmål om hvordan vi håndterer ditt personvern eller om denne personvernerklæringen, kan du kontakte vårt personvernombud på dpo@simployer.com eller sende post til Simployer AS, Att: Personvernombud – Morten Lier Svendsen, Kalnesveien 5, 1712 Grålum.