Onboarding

Viktigheten av en god og strukturert onboardingsprosess er ofte undervurdert. Her finner du informasjon som hjelper deg som leder med å ta i mot nyansatte på best mulig måte og få de raskest mulig i gang i sin nye stilling.

Åtte tips til god onboarding

  • Sett onboarding i sammenheng med rekruttering, og start programmet i det kontrakten signeres
  • Noen starter allerede ved behovsanlysen – involvere ansatte
  • Sett varigheten fra kontraktsignering og gjennom det første året
  • Legg klare planer sammen med den nyansatte det første året. Avklar forventninger underveis.
  • Sørg for at nyansatte får en fadder evt også mentor
  • Identifiser, introduser, og involver alle viktige partnere i onboarding programmet.
  • Onboarding skal være en støtte for den ansatte.
  • Bruk deres tilbakemelding til å avklare forventninger og usikkerhet, og til å videreutvikle onboardingprogrammet

Ofte stilte spørsmål

question_answer I hvilke tilfeller kan den avtalte prøvetid på 6 måneder forlenges?