Slik sørger du for en god preboarding av nyansatte

En vellykket ansettelse krever at lederen starter prosessen allerede før den nye medarbeideren har sin første arbeidsdag. Gevinsten er at du får den nyansatte raskere i gang med å skape verdi og det kan bidra til at du beholder gode medarbeidere lenger.

Onboardingsprosessen bør startes allerede når ansettelseskontrakten er signert.

Den delen av prosessen som går fra dagen for signering og frem til første arbeidsdag, kalles ofte preboardingsfasen. En god og strukturert preboardingsfase kan føre til at den nyansatte raskere kommer i gang hos sin nye arbeidsgiver.

Bygg lojalitet og tilhørighet

Tiden fra dere signerte arbeidsavtalen til den nyansatte faktisk begynner i jobben, kan være en sensitiv periode. I noen tilfeller kan det gå opptil tre måneder, uten at det er noe særlig form for kontakt mellom den nyansatte og deg som arbeidsgiver.

I løpet av denne tiden kan det skje ting som gjør at den kommende medarbeideren kanskje angrer på beslutningen om å skifte jobb.

Når den første spenningen og gleden over å ha akseptert en ny jobb er over, kan nemlig tvilen melde seg. Det kan komme en slags sorgreaksjon fordi man skal «skilles» fra tidligere arbeidsgiver og kollegaer. Den gamle arbeidsgiveren kan også tilby ny jobb, nye oppdrag eller høyere lønn for å få den ansatte til å bli.

Det er i denne mellomfasen en god preboarding kan bidra til at medarbeideren føler at han eller hun har tatt den riktige avgjørelsen.

Dette stadiet kan også være utfordrende fordi den blivende medarbeideren parallelt kan ha vært i flere rekrutteringsprosesser hos forskjellige arbeidsgivere. 
Hvis et nytt jobbtilbud -  som kanskje oppleves mer attraktivt – dukker opp i løpet av denne tiden, kan det være risiko for at medarbeideren godtar dette hvis vedkommende ikke føler nok lojalitet mot sin nye arbeidsgiver. Men hvis man allerede har begynt å bygge lojalitet og tilhørighet til den nye arbeidsgiveren, er risikoen mindre for at arbeidstakeren sier ja til et nytt tilbud. 

Preboardingsfasen preges ofte av at den nye medarbeideren er veldig motivert for å starte i sin nye jobb og gjerne vil bruke litt av sin egen fritid til å lære om sin nye virksomhet/jobb.

En aktiv preboarding vil da ivareta den den nye medarbeiderens motivasjon på en god måte.

Utnevn fadder eller mentor

En onboardingsprosess er ofte mer effektiv hvis fremtidige kolleger er involvert allerede i preboarding-fasen. Det er viktig at alle prioriterer og ser verdien i en god mottagelse av en nyansatt.  At fremtidige kolleger er involvert i prosessen bidrar dermed til økt ansvar og bevissthet når den nye medarbeideren skal innføres. 

Under preboarding-fasen bør en fadder, eller mentor om det er en ny leder, utnevnes. Det er viktig at denne personen setter av nok tid til å ivareta og hjelpe den ansatte i oppstartsfasen.

Tips til tiltak i preboardingsfasen

  • Invitere til relevante faglige og sosiale samlinger, med mål om å knytte kontakt med deg som leder og med kollegaer. 
  • Gi tilgang til informasjon og presentasjon av virksomheten, vår kultur og våre verdier. 
  • Invitere til å starte på opplæringstiltak der dette er mulig. 
  • Opprette kontakt med fadder eller mentor. 
  • Gi tilgang til systemer og eventuelle grupper hvor ny medarbeider kan ha kontakt med kollegaer, leder, fadder og andre.  
  • Sørge for at alt er klart til første arbeidsdag.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker