Tema: Håndtering av uønsket oppførsel

Her får du svar på hvordan skal du som leder gå frem hvis en ansatt har uønsket adferd. Hvilke reaksjonmåter som finnes? Hvordan bruke advarsler? Hvilke krav små være oppfylt for å kunne gå til oppsigelse eller avskjed.

Ofte stilte spørsmål

question_answer Hva må stå i en innkalling til drøftingsmøte?

question_answer Hvor lenge før et drøftingsmøte må det sendes innkalling til arbeidstaker?

question_answer Må vi gi skriftlig advarsel til arbeidstaker før vi kan bruke oppsigelse?

question_answer Må vi gjennomføre drøftingsmøte med arbeidstaker før en eventuell avskjed?