Dokumentasjon og bevisbyrde når arbeidsgiver vurderer oppsigelse

For at en oppsigelse skal ha saklig grunn må arbeidsgiver kunne dokumentere de forholdene som begrunner oppsigelsen., I denne artikkelen får du vite hva som bør inngå i dokumentasjonen.

Dersom arbeidsgiver velger å si opp en arbeidstaker på grunn av uønsket atferd, eller fordi arbeidstaker ikke gjør en god nok jobb (underprestering), er det arbeidsgiver som har bevisbyrden for at oppsigelsen har saklig grunn.

Det er derfor avgjørende at arbeidsgiver kan dokumentere de forholdene som begrunner oppsigelsen, herunder den oppfølgingen arbeidstaker har fått som ansatt i virksomheten.

Dokumentasjonen bør i hvert fall omfatte:

Dette bør inngå i dokumentasjonen

  • Beskrivelse av de forventninger som det er til arbeidstaker (arbeidsavtale, eventuelt stillingsinstruks/stillingsbeskrivelse og relevante rutiner/retningslinjer)
  • Den opplæring som er gjennomført
  • Referat/oppsummeringer fra oppfølgingsmøter
  • Eventuelle skriftlige advarsler og skriftlig bekreftelse på eventuelle muntlige advarsler
  • Den oppsigelsesprosess som er gjennomført, herunder skriftlig innkalling til drøftingsmøte, referat fra drøftingsmøte og skriftlig oppsigelse som oppfyller formkravene i arbeidsmiljøloven
 

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker